>

Kotoriba

Go to content

Main menu:

RASPORED SV. MISA

21.01.Subota
Agneza
17:00 – VJENČANJE POD SVETOM MISOM – SPAHIJA - HRVOJ

22.01.nedjelja
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 + ŠKODA FRANJO (god.), ŠKODA VID i ŠTEFANIJA
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

23.01. Ponedjeljak
Ema   
TPT - Teološko pastoralni tjedan u Zagrebu

24.01.Utorak
Franjo Saleški
TPT

25.01.Srijeda
Obraćenje Sv. Pavla
TPT

26.01.Četvrtak
Timotej i Tit
TPT

27.01.Petak
Anđela
17:00 +  RODEK JOSIP (III. Spr.)
+ FUNDAK LJUDEVIT, IGNAC i MARIJA, ŠKODA FILIP i ANTONIJA

28.01.Subota
Toma Akvinski
17:00 + VLASTA GADANEC i OBITELJ ZVONAR
+ BLAŽENKA FORAUER i OBITELJ NJARI
+ VRANIĆ ROK i FRANCISKA, SPAHIJA MARKO i TEREZIJA VERAVADAS – JAMAKOVIĆ
+ NA JEDNU NAKANU i ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

29.01.nedjelja
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 + MARTAN ĐURO i roditelji, JOSIP i MARIJA
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice
Župni ured radi radnim danom (utorak – petak) dva sata prije svete mise
Nedjeljom i blagdanom župni ured ne radi

Broj našeg zvonara: 099/208-7763
Broj župnog ureda: tel: 040/682-174
mob: 091/222-0422
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu


OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA na Javni natječja udruge za 2017.

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA ILI PROJEKTA za Javni natječaj udruge za 2017.


Na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 330-05/15-01/01 od 01.12.2015. godine)) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije", br. 3/13), Općinski načelnik Općine Kotoriba, donio je sljedeću ODLUKU o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima nabave bagatelne vrijednosti koje provodi Općina Kotoriba kao naručitelj u 2017. godini.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije", br. 3/13), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", br. 26/15), Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge.


JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statuta Općine Kotoriba Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je ODLUKU o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKATA KOJE SU PROVODILA UDRUGE, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKTA

OBAVIJEST O PRIJAVI NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Općinski načelnik Općine Kotoriba sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, be. 94/13) donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Kotoriba, 40329 Kotoriba, Kolodvorska 4 ili na e-mail: opcina@kotoriba.hr.
Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u prostorije Općine Kotoriba u Kotoribi, Kolodvorska 4.


Temeljem članka 44. Statuta Općine Kotoriba Općinski načelnik Općine Kotoriba, donio je PROCEDURU OBRAČUNA I NAPLATE VLASTITIH PRIHODA
Na temelju članka 6. stavka 4. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge
i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu Općinski načelnik Općine Kotoriba, dana 20. travnja 2016. godine, donio je ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA U 2016. GODINI


JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statuta Općine Kotoriba Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je ODLUKU o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKATA KOJE SU PROVODILA UDRUGE, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA REALIZIRANOG PROGRAMA/PROJEKTA
INFORMACIJE:


Red vožnje autobusa
Kotoriba - Čakovec
_________________

radno vrijeme Knjižnice i čitaonice

Ponedjeljak 16 - 19 sati
Utorak 8 - 12 sati
Srijeda 16 - 19 sati
Četvrtak 8 - 14 sati
Petak  15 - 19 sati

_________________


GKP PRE-KOM
RASPORED
ODVOZA OTPADA

Termini sakupljanja komunalnog otpada
svaki drugi
ČETVRTAK
prikupljanje po
činje od 7 sati,
svakih 14 dana.

_________________

RADNO VRIJEME LJEKARNE KOTORIBA
RADNI DANI

8 - 15:30 sati

RADNA SUBOTA

1. i 3. u mjesecu
7.30 - 12:30 sati
PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2015. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2016.-2017. GODINU

_________

IZVJEŠĆE
O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA
_________

R E G I S T A R
UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

POPIS KORISNIKA
SPONZORSTVA I DONACIJA OPĆINE KOTORIBA
U RAZDOBLJU O
D 01.01.2015. – 30.06.2015. GODINE

ROMSKA UDRUGA ZA BOLJE SUTRA KOTORIBA STALA U ZAŠTITU SVOJIH SUNARODNJKA
Svi mi imamo imena i prezimena

Predsjednik kotoripske romske udruge "Za bolje sutra" Damir Ignac je  inicirao sastanak sa svojim kotoripskim sunarodnjacima da konačno, ne znamo po koji puta, pokušaju riješiti goruće probleme koji su se 'nadvili' na Romima Kotoribe.

Kako bi to postigli u pomoć su pozvali predstavnike Općine Kotoribe, predstavnike čakovečke Područne službe HZZ-e, Policijske postaje Prelog, preloške komunalne tvrtke Pre-kom te Centra za socijalnu skrb Čakovec koji se skupu nisu odazvali !?

-Nas posebno smeta kada naši sumještani generaliziraju nas Rome kada se događaju neka nedjela u koja su uključeni naši sunarodnjaci- istaknuo je Božo Horvat koji smatra da on spada u red uzornih poduzetnika jer već dvije godine uspješno vodi svoj OPG, djeca mu nisu ekscesna, školuje ih, a sve obveze prema društvu redovito podmiruje.- Jer ima jako puno Roma u Kotoribi i okolici koji rade i ne kradu,  volio bih da se na mene ugledate i vi ostali-istaknuo je dodavši kako je bio učesnik Domovinskog rata boreći se za državu koju je zamišljao drugačiju od prije. Sve je to nažalost čulo jedva desetak njegovih sunarodnjaka. Prozvao je i pojedine medije, novinare, koji o Romima pišu tendenciozno da s time prestanu jer još više produbili jaz između Roma i domicilnog stanovništva pa Romi često završavaju na naslovnicama tiskovina. Zamolio je sve institucije da na Rome, zbog pojedinaca, ne gledaju istim očima.

Njegov brat Zvonko, koji živi u susjednom Donjem Vidovcu, je istaknuo kako u toj sredini ona nema problema s njim, a niti  on njome. Pohvalio je rad policajaca i njihovo postupanje na ovom terenu, ali je uputio kritike naspram pravosuđa glede zakašnjelih neadekvatnih kazni naspram počinitelja, a to su maloljetnici koji gotovo svakodnevno čine kriminalne radnje i sve dublje tonu u kriminal. Rekao je  kako se zalaže da njegova djeca budu primjer ostalima vezanim uz školovanje i iskreno mu je žao što njih primjerne nitko javno ne hvali
Ukazujući na kriminalne radnje njegovih sunarodnjaka, Ignac je poručio:- Vrijeme je da takvim pojavama stanemo na kraj, da ukažemo svojim sunarodnjacima da njihove rabote nisu časne, da nas svojim postupcima sramote i tada ispadamo svi krivci.

Dražen Zadravec, kontakt policajac PP Prelog za područje donjomeđimurskih općina, je rekao kako najčešće kaznena djela čine maloljetnici i djeca koja dolaze iz socijalno ugroženih sredina. Sukladno zakonu, policija kada otkrije počinitelja, ne može otkriti njegov identitet javnosti. Raduje da nema porasta kriminaliteta u odnosu na posljednje dvije godine, a veliki broj počinitelja policija je otkrila i proslijedila prijave nadležnim institucijama.
Bilo je riječi o čuvanju i zaštiti okoliša u romskom naselju i kod onih koji kuće imaju u mjestu, a takvih je tridesetak. Ovi potonji se tome prilagođavaju 'kopirajući' susjede, dok oni u naselju o tome ne mare što posebno smeta općinskog načelnika Ljubomira Grgeca koji kaže kako se s tim problemom godinama bore, no od pomaka ništa. Predstavnik Pre-koma se požalio na kotoripske neplatiše u čemu prednjače Romi. Od ukupnog duga od 170.000 kuna na romsku populaciju otpada između 50.000 i 60.000 kuna. Rečeno je da je to puno s obzirom na omjer stanovništva. Konkretnih zaključaka nije bilo, ali je gospodin Zvonko dometnuo: - Ako se dnevno, tjedno, može davati za sanduke  piva, onda bi svako domaćinstvo moralo pronaći 60 kuna koliko u prosjeku odvajaju za te namjene.

Tužili su se Romi na problem zapošljavanja koji je na niskoj razini. Blaženka Dasović  iz HZZ- Područnog ureda Čakovec je rekla kako je to doista evidentno, no najvećim dijelom je ono vezano uz njihovu obrazovnu strukturu, nezavršene OŠ-e,  a veoma je mali broj onih koji imaju završenu srednju školu. Tako na primjer u Kotoribi 34% Roma ima završenu OŠ, 8% trogodišnju, a svega 0,6 % četverogodišnju. Ukazala im je kako su poslodavci ti koji diktiraju uvjete zaposlenja i rada i da ih treba poštivati, odnosno da treba poštivati radno mjesto, a što kod njihove populacije nije česti slučaj. Rečeno je da Romi  sami moraju dati više od sebe žele li u današnje vrijeme doći do zaposlenja te im je ponudila punu podršku njihovog Ureda gdje i to deklarativno prihvaćeno.
Najposlije su govorili općinski čelnici Ljubomir Grgec, načelnik Općine,  i predsjednik OV-a Zoran Radmanić . Rekli su kako oni  vrlo dobro znaju problematiku svojih sumještana koja je u Kotoribi svakodnevno prisutna i da se problemi rješavaju u 'hodu., a ne sistematski što bi bilo najefikasnije. – Za to sistematsko rješenje je Općina kao jedinka nemoćna- kazao je Grgec.- Već sama inicijativa da se okupite i da nešto pokušate i vi sami riješiti je za svaku pohvalu- dodao je Grgec koji im je zamjerio što s njima na sastanak nisu došli članovi Vijeća romske nacionalne manjine.- Ne budete li radili sinkronizirano, a očito je da to ne činite pomaka neće biti-poručio je načelnik. Isto tako im je zamjerio što na skup nisu došli s konkretnim prijedlozima jer ovako….
Zanimljiva su bila razmišljanja Zorana Radmanića koji smatra da se svi problemi rađaju u obiteljima, tamo se generiraju, a kod nekih se ništa ne čini na poboljšanju pa se generacijski nastavljaju.- Mi smo danas konstatirali činjenice, no ni za jednu od njih vi ne nudite rješenje, a očito je da se problemi samo generiraju, a takva sporadična okupljanja teško da će donijeti rezultate-rekao je. - Idemo ih početi rješavati – rekli su Romi.
Voljeli bi da smo čuli koje će konkretne mjere poduzeti. Nastavi li se s ovakvim sporadičnim sastancima bez konkretnih zaključaka dvojimo da će biti pomaka i da će sve ostati na generalizaciji, a to očito smeta one koji bi htjeli živjeti život svojim sumještana.

Tekst i snimke: Mladen Grubić


FOTOGRAFIJE:
Damir Ignac, predsjednik udruge Za bolje sutra
Božo Horvat, branitelj iz Domovinskog rata
Z. Horvat nema problema u D. Vidovcu
D. Zadravec iz PP Prelog

___________________________________________________________

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “SOM“ KOTORIBA
Sazvana redovna izvještajna godišnja skupština

U subotu 28.01.2017. , s početkom u 17 sati u ribičkom domu održati će se redovna izvještajna godišnja skupština.
Pozivaju se svi članovi društva da prisustvuju skupštini.

DNEVNI RED:

01.Otvaranje skupštine (biranje radnog predsjedništva i ovjerovitelje zapisnika)
02.Podnošenje izvješća (predsjednik, blagajnik, nadzorni odbor, natjecateljska komisija, komisija za poribljavanje)
03.Diskusija po izvješćima i prihvaćanje istih
04.Prijedlog programa rada za 2017. godinu
05.Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu (prihodi i rashodi)
06.Prihvaćanje programa rada i financijskog plana
07.Riječ gostiju
08.Prigodan domjenak

Iskreno se radujemo Vašem dolasku na našu godišnju skupštinu, uz pozdrav BISTRO !

Predsjednik ŠRD-a
Ivica Jakupak

___________________________________________________________

HUMANITARNA AKCIJA ZA NIKU PAHEKA
Humanitarni futsal spektakl u Kotoribi za oboljelog Niku Paheka

Prije nekoliko mjeseci, 20-godišnjem nogometašu NK Dubravčana iz Donje Dubrave Niki Paheku, dijagnosticiran je karcinom limfnih čvorova. Određeno mu je osam ciklusa kemoterapije, a cjelokupno liječenje je zahtjevno i dugotrajno te opterećeno velikim novčanim troškovima.

Vodstvo malonogometnog kluba 'Klub 75' iz susjedne Kotoribe odlučilo je Niki priskočiti u pomoć organiziranjem humanitarne akcije. Uz pomoć jednog od svojih članova ostvarili su kontakt s Futsal Dinamom, klubom u čije se funkcioniranje uključila navijačka skupina Bad Blue Boys.
S predsjednikom Futsal Dinama, Matijom Đulvatom, dogovorena je prijateljska utakmica dvaju klubova, a odigrat će se 29. siječnja s početkom u 17:30 sati u kotoripskoj školskoj dvorani.

Kotoripčani su odlučili dodatno obogatiti program humanitarne akcije, a pozivu su se rado odazvali NK Dubravčan Donja Dubrava, NK Graničar Kotoriba, NK Vidovčan Donji Vidovec, NK Mladost Sveta Marija, veteranske momčadi Graničara i Vidovčana te Škola nogometa Graničar/Vidovčan, a u pauzama između utakmica gledatelje očekuju i nastupi Mažoretkinja Kotoribe.
Cjelokupni program humanitarne akcije počinje u 14:30 sati međusobnim susretom pionira Škole nogometa Graničar/Vidovčan. Nakon toga slijedi mini turnir četiriju nogometnih klubova, Dubravčana, Graničara, Vidovčana te Mladosti. Parovi polufinala bit će određeni ždrijebom.

Nakon polufinalnih susreta međusobnu utakmicu će odigrati veterani Graničara i Vidovčana, a potom slijede utakmica za 3. mjesto i finale mini turnira. Sjajnu uvertiru za utakmicu večeri pružit će poznate malonogometne ekipe, koprivnički CB Stadion te Gorčenski dečki iz Goričana.
U 17:30 sati uslijedit će vrhunac ovog malonogometnog humanitarnog spektakla. S jedne strane MNK 'Klub 75' Kotoriba, predvođen klupskim predsjednikom Mariom Pavelijem, za koji će još nastupiti vrsni nogometaši Marko Ujlaki, Matija Lončar i drugi. S druge strane terena naći će se zagrebački Futsal Dinamo kojeg na terenu predvodi također predsjednik kluba, Matija Đulvat.

Za zagrebačku ekipu, koja će biti nošena podrškom lokalnih Bad Blue Boysa s tribina, nastupaju neki od najboljih hrvatskih futsal igrača. Tu su hrvatski reprezentativci Vedran Matošević, Kristijan Grbeša, Davor Kanjuh i Matej Horvat, makedonski reprezentativac Sadat Ziberi, engleski reprezentativac Douglas Reed i ostali, predvođeni svjetski poznatim futsal stručnjakom Mićom Martićem s klupe.

Ima li bolje pozivnice za ovaj spektakl?
Cijena ulaznice za ovu malonogometnu nedjelju iznosi 30 kuna, a moći će se dati i dobrovoljni prilog po želji. Organizatori pozivaju na što veći odaziv kako bi se pomoglo plemenitom cilju ove hvalevrijedne humanitarne akcije. (D. Hrašćanec)

___________________________________________________________

OPĆINA KOTORIBA
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima im postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", br. 26/15) i članku 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 402-08/17-01/01, URBROJ:2109/9-17-1 od 11. siječnja 2017. godine), objavljuje se


I.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje provode udruge, za financiranje iz proračuna Općine Kotoriba u 2017. godini.

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni natječaj imaju sve udruge koje su osnovane ili djeluju na području Općine Kotoriba u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Ovaj Javni natječaj ne odnosi se na financiranje udruga koje se financiraju po posebnim propisima (DVD, Crveni križ i dr.).

III.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 480.000,00 kuna.

IV.

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom natječaju je 30 dana, a završava 17. veljače 2017. godine.

V.

Prijavu na ovaj Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području koje se financiraju ovim Javnim natječajem, a što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Kotoriba, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

VI.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Kotoriba www.kotoriba.hr.OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA na Javni natječja udruge za 2017.

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA ILI PROJEKTA za Javni natječaj udruge za 2017.

___________________________________________________________


OPĆINA KOTORIBA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije", br. 3/13), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine", br. 26/15), Općinski načelnik Općine Kotoriba donio je
___________________________________________________________

TUŽNA VIJEST
Preminuo gospodin Mijo Golubić
 
U 104-toj godini života u miru sa Gospodinom, okrijepljen svetim sakramentima u svome domu okružen svojom obitelji preminuo je naš najstariji kotoripčanin gospodin Mijo Golubić.
Gospodina Mije ćemo se uvijek sjećati po njegovoj dobroti, blagosti i ponajprije po njegovoj vjeri.
On je bio čovjek nepokolebljive vjere, vezan uz Crkvu i u dobrim vremenima, ali i u onim lošima.
U Svetom pismu stoji da Gospodin nagrađuje pravednike dugim životom, što nam je gospodin Mijo i potvrdio svojim dugim i vjerom ispunjenim životom.
 
Mislim da nije pretjerano reći da smo od njega svi mi imali prilike naučiti jako puno, jer Bog se ne objavljuje silnicima i moćnicima, nego upravo onim skromnim samozatajnim ljudima kakav je gospodin Mijo bio. Bog se nije objavio Herodu kralju nego pastirima i mudracima koji su tražili istinu.
 
Ja sam osobno poznavao gospodina Miju od 2009. godine kada sam mijenjao župnika Vlč. Ljubana Škrabu koji je bio bolestan.
I kako sam dolazio svaki dan služiti svetu misu, uvijek sam vidio jednog duboko starog čovjeka kako sjedi u sakristiji.
S vremenom smo se upoznali jer sam mu ja bio ispovjednik i da budem iskren fascinirala me njegova vjera. Od njega nikada nije izlazila niti jedna loša riječ protiv nikoga, niti jedno ogovaranje, klevetanje ili bilo kakvo zlo.
 
Tako da se usuđujem reći da iako sam ja svećenik i ja bi trebao učiti druge ljude o njihovoj vjeri, gospodin Mijo je zapravo bio taj koji je mene učio vjeri, a vjerujem i mnoge druge ljude u našoj župi.
Ovom prilikom se sjećam i mnogih radosnih trenutaka koje smo dijelili. Na primjer kod proslave 100 – tog rođendana. Sjećam se i radosnog trenutka prošle godine kada je i naš biskup msgr. Josip Mrzljak htio osobno upoznati gospodina Miju.
 
Uglavnom radosnih trenutaka je bilo mnogo i o njima bi se dalo pisati puno, ali sada je tome došao kraj na ovome svijetu. Gospodin Mijo nas je napustio. Preminuo je u miru u Gospodinu u toplini svojega doma okružen svojom obitelji koju je toliko volio i koji su njega toliko voljeli.

Tako da iako je naša zemaljska Crkva izgubila svojeg vrijednog člana, nebeska Crkva je dobila novog člana koji nas sad gleda s neba i zagovara nas pred Bogom.

Zbogom gospodine Mijo do onoga dana kada se ne susretnemo u Kraljevstvu Božjem.

+ Pokoj vječni daruj mu Gospodine i neka po zaslugama Krista Gospodina i po svojoj vjeri baštini život vječni u kojega je toliko vjerovao.
Ovom prilikom izražavam svoju ljudsku i kršćansku sućut ponajprije članovima obitelji našeg Mije, ali isto tako i svim njegovim prijateljima i znalcima.

Sprovodni obredi i sveta misa zadušnica su bili u nedjelju 15.01.2017. u 15:00 sati.
 
Marinko Prstec
župnik


___________________________________________________________

Stop iseljavanju
Kupiš staru kuću i urediš, dobiješ 20.000 kuna

Općinsko vijeće Općine Kotoriba krajem 2014. godine donijelo je hvalevrijednu odluku o mjerama poticanja za uređenje nekretnina kojom se želi stimularati mještane da kupe i revitaliziraju stare kuće, a sve s ciljem da mladi ostanu živjeti u mjestu.

Na ovaj način Općina Kotoriba vlasnicima nekretnine, koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili ili naslijedili nekretninu na području općine, a planiraju je urediti ili izgraditi novi objekt, dodjeljujei poticaj u iznosu od 20 tisuća kuna.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine uz uvjet da je vlasnik ili supružnik stalno zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana od dana prijave na natječaj te da nema u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt za stanovanje. Za 2015. godinu poticaje je dobilo 7 korisnika za što je iz općinskog proračuna izdvojeno 140 tisuća kuna.

Općina Kotoriba je krajem prošle godine raspisala novi natječaj koji se odnosi na 2016. godinu. Prijave s traženom dokumentacijom primaju se do 15. siječnja.Što stoji u ugovoru ako se dobiju poticaji?
Da korisnici poticaja imaju obveze da u roku od 2 godine, nakon odobrenja potpore, prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

Isto tako, ukoliko se korisnik poticaja odluči za novogradnju, onda mora u roku od 2 godine nakon odobrenja potpore ishoditi akt o građenju i započeti građenje, a 6 godina nakon odobrenja potpore završiti građevinu te zajedno s članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

Kao jamstvo za ispunjenje uvjeta iz natječaja, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora o dodjeli poticaja je Općini dao bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika. Još stoji da u slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz natječaja, dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

A.Fuš
___________________________________________________________

OBAVIJEST IZ PRE-KOMA
SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2017. GODINE

Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca.
Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno drvce ispred kuće kako bi ga naši radnici pokupili.

Termini odvoza božićnih drvca po JLS:

12.01.2017.  OPĆINA KOTORIBA, OPĆINA DONJA DUBRAVA, OPĆINA DONJI VIDOVEC, OPĆINA SVETA MARIJA
13.01.2016.  OPĆINA GORIČAN

___________________________________________________________

DRUGA GODIŠNJA SKUPŠTINA LIMENE GLAZBE OPĆINE KOTORIBA
Kreću putem prepoznatljivosti

Nekoliko dana prije svog samostalnog koncerta, članovi Limene glazbe Općine Kotoriba održali su godišnji izvještajni skup na kojem se govorilo o jednogodišnjem radu udruge, a ustvari bila su u njemu obuhvaćena dvogodišnja događanja. Bila je to prigoda da se iznese kronologija nastanka sadašnje garniture glazbenika, ali da se osvrne i na minule godine kada je limena glazba bila zaštitni znak Kotoribe. O tome je govorio aktualni predsjednik i inicijator formiranja glazbe Vinko Horvat.

Istaknuo je skup važnim jer se podnosi prvo izvješće, a nakon dvogodišnjeg rada. Posebno je istaknuo zadovoljstvo što se višegodišnja ideja o ponovnom formiranju limene glazbe napokon pretvori u zbilju.-Povijesno je činjenica i istina da je tradicija organiziranog sviranja puhačkih instrumenata u Kotoribi postojala već na prijelazu iz 19. u 20.stoljeće, a kao takva održavala se u kontinuitetu sve do 60.-ih godina 20.stoljeća. Negdje od konca 30-ih godina prošlog stoljeća paralelno su u Kotoribi djelovale čak dvije kompletne grupe svirača. Bili su to naši ponosni kotoripski''bandisti''.
Iz razno raznih razloga, najveći razlog bio je političke naravi, glazbe jedna za drugom prestaju djelovati krajem 60-ih godina prošlog stoljeća. Pokušaj da se sa djelovanjem barem jedne mlađe garniture svirača ipak nastavi, nažalost nije uspio. Instrumenti završavaju po tavanima, postaju s vremenom neupotrebljivi, tradicija i jedno od kulturnih obilježja mjesta polako nestaje i ostaje samo u sjećanju-istaknuo je u uvodu Horvat.

Istaknuo je kako je potreba za osnivanjem limene glazbe s vremenom sve  očitija, kako iz tradicionalno – kulturoloških razloga, jer Međimurje baštini izvođenje tradicionalne i narodne glazbe na puhačkim instrumentima, tako i zbog sve očitije potrebe vraćanja glazbene kulture u mjesto.-Prva inicijativa i prvi koraci napravljeni su u suradnji sa Osnovnom školom još 2009. godine. Nažalost neuspješno. Naime nakon velikog odaziva djece, izostala je podrška roditelja. Naravno da je razočaranje pokretača – inicijatora ogromno. I zamalo da od ponovnog pokušaja odustanem i prepustim ostvarenje ideje nekim drugim generacijama. Ali srce neda- istaknuo je Horvat i dodao:- Stalni kontakti sa rukovodećim strukturama mjesta iz prošlih, a posebice sadašnjeg saziva iniciraju novi pokušaj. Njihova bezrezervna podrška, u moralnom i materijalnom pogledu, novi je kvalitetni moment. Naime ovoga puta materijalna strana podrazumijeva nabavu instrumenata i osnovne opreme iz proračuna Općine Kotoriba. Na tome zahvaljujem općinskom rukovodstvu i vijećnicima koji ovoj inicijativi daju jednoglasnu podršku. I tako, opet ispočetka. OŠ Jože Horvata prva je adresa kojoj se sa inicijativnom obraćam.
Razumijevanje  ravnateljice  Snježane Matoš, prof. i  Klaudije Vidović, profesorice glazbene kulture  je potpuno. Uz njihovu pomoć provodimo više akcija animiranja djece, ali i roditelja. Naporno je, ali ipak uspijevamo okupiti 30-tak djece-nastavio je Horvat. Iznoseći daljnju kronologiju, rekao je kako se s osnovnim opismenjavanjem započinjemo 7.studenog 2014. i ono traje 4-5 tjedana. Paralelno na prijedlog voditelja (učitelja) kreće se u nabavu instrumenata.
Prvi instrumenti predani su djeci ( roditeljima uz zadužnice) 22.-23.prosinca 2014. Daljnji tijek osposobljavanja – učenja odvija se prema zamišljenom programu i dinamici voditelja Stjepana Taradija-Uteka, a glazba počinje funkcionirati kao udruga gdje nažalost pojedinci, kao i roditelji, nisu u stanju pratiti kontinuitet.- Sve se to dešava u početnoj fazi. Protekom vremena stanje se umiruje i stabilizira. Privikavamo se jedni na druge. Sitne povremene nesuglasice uspijevamo bez posljedica vrlo brzo otkloniti pa  orkestar ne zaostaje u svom razvoju  gdje zasluge pripadaju i mladoj  Steli Sabolić, učenici 4.razreda Glazbene škole Varaždin – smjer klarinet koja marljivo i bezrezervno unosi svoj besprijekorni talent u metode poučavanja (prateći program rada voditelja).  Paralelno sa opisanom aktivnostima odvija se vrlo mučni dugotrajni postupak registracije udruge-istaknuo je Horvat dodavši kako je osnivačka skupština sa svim potrebnim usklađenim dokumentima održana 8.prosinca 2015. godine kada su imenovana sva tijela i funkcije, a postaje članom Zajednice KUD-ova Međimurske županije postajemo 16.ožujka 2016. godine.

Od tih dana do danas, u vrlo dobroj atmosferi, viskom ritnu i relativno dobroj suradnji sa roditeljima, Limena glazba dobiva na afirmaciji i značaju kako u samoj Kotoribi tako i na kulturno-glazbenoj sceni Međimurja. Do sada broje 6 javnih, što zajedničkih, što samostalnih nastupa na razini mjesta, a afirmaciju na županijskom nivou postižu nastupom na 23. Smotri Puhačkih orkestara i Limenih glazbi Međimurske županije 15.lipnja u Murskom Središću.
Zajednice KUD-ova Međimurske županije postajemo 16.03.2016. godine.

Od tih dana do danas, u vrlo dobroj atmosferi, viskom ritnu i relativno dobroj suradnji sa roditeljima, Limena glazba dobiva na afirmaciji i značaju kako u samoj Kotoribi tako i na kulturno-glazbenoj sceni Međimurja. Do sada brojimo 6 javnih, što zajedničkih, što samostalnih nastupa. Nastupamo na mjesnim manifestacijama ''Dani šibe i ribe'' i ''Danima Općine'': prvi puta 20.09.2015., a 03.01.2016. upriličen je u Domu kulture prvi samostalni godišnje koncert (u suradnji sa crkvenim zborom). Afirmaciju na županijskom nivou postižemo nastupom na 23. Smotri Puhačkih orkestara i Limenih glazbi Međimurske županije (15.05.2016.) u Murskom Središću.

Na kraju je predsjednik zaključio:- S neskrivenim ponosom, objektivno, možemo reći da je do sada stvorena zdrava stabilna jezgra Limene glazbe oko koje će se u budućnosti moći i morati okupiti nova generacija, novi aktivno članovi – svirači kako bi Limena glazba Općine Kotoriba zaživjela u punom značenju riječi ORKESTAR. Na tom putu, putu omasovljenja potrebna je suradnja šire društvene zajednice. U prvome redu, očekujemo punu suradnju s  OŠ Jože Horvat i općinskih vlasti na čemu unaprijed iskreno zahvaljujemo, a preporučamo se i očekujemo suradnju u punom smislu te riječi sa svim općinskim udrugama i zainteresiranim pojedincima.

Posebno se na angažmanu prepoznatljivosti zahvalio već spomenutim profesoricama Matoš i Vidović, općinskom načelniku Ljubomiru Grgecu, predsjedniku OV-a Zoranu Radmaniću, roditeljima svirača i ponaosob njima.
Neizmjernu zahvala i duboko poštovanje uputio je gospodinu i prijatelju njihovom učitelju Stjepanu Taradiju-Uteku koji  je svojim nesebičnim zalaganjem, velikim životnim i glazbenim iskustvom doveo do ovih trenutaka radosti i ponosa. -Nadam se da će i u budućnosti sve okolnosti i prilike ići u prilog tome da naš učitelj ostane s nama na neograničeno vrijeme kako bismo uz Božju pomoć dalje kročili stazom daljnjeg razvoja i prosperiteta naše Limene glazbe-završio je optimistički Horvat.
Skup su uveličali općinski čelnici Kotoribe, predstavnici drugih udruga i puhačkih orkestara Međimurja.
Tekst i snimke: Mladen Grubić

FOTOGRAFIJE:
Vinko Horvat-inicijator i predsjednik
Prvi nastupi
___________________________________________________________


STOLNI TENIS
Stjepan Škoda i Nika Lukša prvaci Međimurja

U subotu je u dvorani 2. Osnovne škole u Čakovcu odigrano pojedinačno stolnotenisko prvenstvo Međimurske županije za mlađe i seniorske kategorije na kojemu su se natjecali i kotoripski stolnotenisači.
U našemu klubu najviše su očekivali od svojih mladih igrača i igračica, koji su očekivanja i ostvarili donijevši u Kotoribu osam pokala Međimurskoga stolnoteniskog saveza i nakon uspješnoga nastupa na nedavnom Božićnom turniru ponovo potvrdili svoj potencijal.

Najuspješniji je, prvim mjestima u kategorijama kadeta i juniora bio Stjepan Škoda, u mlađim kategorijama član MSTC Čakovca, a prošlogodišnje je prvo mjesto obranila i Nika Lukša u kategoriji juniorki u kojoj je Barbara Čižmešija bila druga, a Gabrijela Siladi s Izidorom Pongrac iz GSTK Preloga podijelila treće mjesto, dok Dijana Matotek nije prošla kvalifikacijsku skupinu.
Stjepan je u kadetskom finalu bio bolji od Noe Vreska iz Mihovljana, a u juniorskoj od Vreskovoga klupskog suigrača Dominika Topleka.
Među kadetima Domagoj Dežđek i Pavlo Dornik su u četvrtfinalu ispali od Škode i Vreska, dok Patrick Štefić nije prošao kvalifikacijsku skupinu.
U kategoriji juniora više se očekivalo od Davida Čukulica, ali on je bio tek treći u kvalifikacijskoj skupini, imajući i dosta peha, jer je dvije od tri partije izgubio rezultatima 3:2. Uspjeh s Božićnoga turnira drugim je mjestom potvrdio Dino Sović u kategoriji najmlađih kadeta, izgubivši ponovo u finalu od Matije Strbata iz MSTC Čakovca, dok su Dorian Pišpek i Marko Knez ispali u četvrtfinalu.
Dorian od Ivora Coleva iz Putjana, a Marko od našega Dine.

Pokal za treće mjesto osvojila je u kategoriji najmlađih kadetkinja Lana Horvat, izgubivši u polufinalu od pobjednice Marte Novak iz Putjana, a Nela Kovačić i Hana Sović su ispale u četvrtfinalu,
Nela nakon poraza od Novak, a Hana od Preločanke Nike Burić. Naši mladi igrači i igračice završnicu nisu dohvatili u kategoriji mlađih kadeta gdje je Marko Knez bio četvrti, a Dorian Pišpek treći u svojim skupinama, a treća u skupini je u kategoriji seniorki bila i Nika Lukša. Kadetkinje su, zbog tek četiri prijave, igrale bod sustavom, a naša jedina predstavnica Gabrijela Siladi je osvojila četvrto mjesto iza bodovno izjednačenih Tonke Hozjak iz GSTK Preloga, Ane Novak iz Putjana i druge Preločanke Izidore Pongrac te na kraju i pokal organizatora, koji je nagrade predvidio za polufinaliste u svakoj kategoriji.

Od 6 naših seniora u završnicu su se osvajanjem jednoga od tri prva mjesta u svojoj skupini plasirali Filip Radmanić, Igor Munka, Stjepan Vidović i David Čukulic, dok to nije uspjelo veteranima Željku Dolencu i Ivanu Špicaru, koji su u svojim skupinama bili četvrti. Prvo kolo razigravanja su prošli Radmanić, koji je s 3:2 savladao Vinka Grgića iz Čaka, Vidović nakon 3:1 pobjede nad našim Munkom i Čukulic, koji je s 3:0 pobijedio Denisa Barbića iz STK Čakovca.
No, dalje nije išlo, jer je Radmanić u 2. kolu ispao od Vladimira Rapaića iz Katexa, Vidović s 3:2 izgubio od Krešimira Horvata iz GSTK Preloga, a Čukulic s 3:0 od Filipa Godine iz MSTC Čakovca.  

Franjo Flac

___________________________________________________________

LIMENA GLAZBA OPĆINE KOTORIBA
Koncert za Tri kralja

Članovi Limene glazbe općine Kotoriba su za blagdan Tri kralja priredili svoj prvi samostalni koncert koji se uklopio u duh božićno-novogodišnjih blagdana.
Stoga su i skladbe koje su bile izvođene imale taj prizvuk. Koncert se je sastojao od dva dijela. U prvom smo čuli tradicionalne božićne skladbe najeminentnijih svjetskih skladatelja da bi u drugom, ležernijem dijelu, mladi glazbenici virtuozno izveli sijaset  evergreena prožetih duhom Božića.

Koncert je publika s oduševljenjem prihvatila pogotovo iz razloga jer je riječ o mladim glazbenicima koji tek stasaju i koji s puno volje i entuzijazma, pod vodstvom maestra Stjepana Taradija-Uteka, streme prema savršenstvu. U tome imaju veliku potporu čelništva predvođenih predsjednikom Vinkom Horvatom, a nemjerljive zasluge u toj potpori pripadaju i njihovim roditeljima kao i gledatelja koji su im pljeskom davali 'intonaciju uspjeha'.

M. Grubić
FOTO:Studio Vipro Prelog
___________________________________________________________

OPĆINA KOTORIBA
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA

NATJEČAJ za ravnatelja Dječjeg vrtića Kotoriba (zamjena za porodiljski dopust)
Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97) i članka 54. Statuta Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kotoriba  raspisuje

NATJEČAJ za  ravnatelja Dječjeg vrtića Kotoriba (zamjena za porodiljski)

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog  suradnika prema Zakonu i predškolskom odgoju i naobrazbi, te ima najmanje 5 godina  radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme (zamjena za porodiljski do travnja 2018. ili do povratka djelatnice) na 4- sata dnevno (pola radnog vremena).

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- kratak životopis
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave, na adresu: DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA, IGNACA SVETOMARTINSKOG 1, s naznakom „javni natječaj za  ravnatelja-ne otvarati“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

KOTORIBA, 04.01.2017.

___________________________________________________________

TRKAČKI KLUB KOTORIPSKI BEGAČI

Na opće oduševljenje svih članova i simpatizera kluba, u debitantskoj sezoni TK Kotoripski begači osvojili su uvjerljivo 1. mjesto u 3. HR cestovnoj ligi i plasirali se u viši rang.
Od ukupno 12 utrka trčali smo na 8 što je bilo dovoljno za skupljanje 90 bodova i 17 bodova prednosti ispred drugoplasiranog AK Dubrovnika.

Za ovaj rezultat najzaslužnije su Danijela Krobot, Mirjana Mlinarić i Valentina Fabić od trkačica i Alen Maltar, Vinko Matotek, Dragutin Gašparić, Drago Pintarić, David Žižek, Marijan Pongrac, Dario Lajtman, Robert Dežđek, Nenad Čižmešija,  Matija Zadravec i Goran Mihinjač od trkača.

Osim osvajanja 1. mjesta u ukupnom poretku 3. HR cestovne lige, osvojili smo i 19 pojedinačnih medalja plasmanom među prvih troje u kategorijama. Tu treba posebno izdvojiti našu Mirjanu i Danijelu koje su se čak 3 puta okitile zlatom te Vinka koji  je osvojio 5 medalja u 5 nastupa kao i već spomenuta Mirjana.

Međutim ni to nije sve jer smo i kao pojedinci na kraju lige osvojili zavidne plasmane, Vinko Matotek i Dragutin Gašparić su u svojim kategorijama zauzeli broce, dok je Drago Pintarić bio „drveni“. Osim njih 5. mjesto u ukupnom poretku zauzele su Danijela Krobot i Mirjana Mlinarić te Alen Maltar.

Ove godine nas čeka nešto jača konkurencija međutim realno bi trebali biti u gornjem djelu tablice. Za sada je več petneastak članova potvrdilo da možemo računati na njih, a posebno bi nas veselilo da nam se u klub pridruže i ženske članice koje nam itekako trebaju za što bolji plasman.

Na kraju moram spomenuti i donatore odnosno sponzore bez kojih bi nam bilo kud i kamo teže jer je liga raštrkana po cijeloj državi, a ni startnine nisu baš jeftine. Najzahvalniji smo Općini Kotoriba te piceriji Majo i Bid knjigovodstvu. Osim njih zahvaljujemo se i Međimurje plinu, Stojoprometu, Instalomont termocentru, Jurčec transportima, firmi Bitak i Sindicomu.

___________________________________________________________

LIMENA GLAZBA OĆINE KOTORIBA
Godišnji koncert za Tri kralja

Limena glazba općine Kotoriba priređuje u petak 6. siječnja s početkom u 18 sati u Domu kulture Kotoriba godišnji koncert.

Bit će to koncert za sve ljubitelje glazbe na kojim će mladi puhači prezentirati svoja dosadašnja dostignuća.

- Pozivamo sve dobre ljude da dođu na koncert i uživaju u vrhunskim skladbama naših mladih glazbenika, a pod dirigentskom palicom Stjepana Taradija - Uteka - poruka je njihovog predsjednika Vinka Horvata.

Tekst i foto:M. Grubić
FOTOGRAFIJA: Limena glazba općine Kotoriba
___________________________________________________________

Kotoripskim voćarima isplaćeno 130 tisuća kuna za štetu od mraza

Mraz i niske temperature u travnju prošle godine uzrokovale su značajne materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, posebno voću, vinovoj lozi, žitaricama i povrtnim kulturama u ranim fazama razvoja.

Većina poljoprivrednika nema osiguranu proizvodnju od mraza, zbog vrlo skupih polica za tu vrstu rizika te rijetke pojave mraza kao elementarne nepogode. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavnje posljedica od elementarne nepogode iz travnja 2016. godine.
Sredstva u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna krajem prošle godine raspoređena su na račune 111 jedinica lokalne samouprave, odnosno 26 gradova i 85 općina u županijama, među kojima je i Međimurska.

Općini Kotoriba dodijeljen je iznos od 130.629 kuna.

Kako je načelnik Ljubomir Grgec dužan, odmah po prijemu doznačenih sredstava, isplatiti bespovratnu pomoć krajnjim korisnicima, stručne službe u Općini Kotoriba isplatu su obavile odmah.
Tako je pomoć dobilo sedam korisnika s područja općine, najveća iznos isplate je 24.225 kuna, a najmanji 14.908 kuna.
A.Fuš

___________________________________________________________

Košarkaški klub Kotoriba organizira četvrti turnir u beli


Košarkaški klub Kotoriba organizira u petak, 6. siječnja četvrti po redu bela turnir s početkom u 17 sati koji će se igrati u klupskim prostorijama na lokaciji starog Dječjeg vrtića.

Prijave se primaju do 15 sati kod organizatora, a početak turnira je u 16 sati.

Za sve sudionike osigurana je besplatno jelo, a više informacija možete dobiti na broj 098 242 960 (Roberto Ujlaki).

- Ovaj turnir postaje tradicija u Kotoribi, a zamišljen je da se nakon utakmica na parketu, igrači, navijači i simpatizeri malo opuste i zabave uz uvijek popularnu belu - kažu u KK Kotoriba.

A.Fuš

___________________________________________________________

DRUŠTVO ŽENA KOTORIBE
Ponovno obradovale vrtičke mališaneČlanice Društva žena Kotoribe i ove su godine došle razveseliti mališane u Dječjem vrtiću Kotoriba. Učinile su to povodom božićno-novogodišnjih blagdana pa sam su im zato donijele poklone u vrijednosti od 610 kuna.

U vrtiću su bile s radošću dočekane od strane "teta" i mališana. Kada su donatorice otišle nastalo je interno veselje i čašćenje.

M. Grubić

FOTOGRAFIJA:
Mališani i "tete" s gošćama

___________________________________________________________

STOLNI TENIS
Stjepan Vidović vratio naslov prvaka Kos-Kotoribe

I ove je godine, na Štefanje, odigrano tradicionalno pojedinačno prvenstvo Stolnoteniskoga kluba Kos-Kotoriba, a kao i prethodne dvije godine u finalu su se našla dva igrača, koja su taj dan proslavila imendane – Stjepan Škoda i Stjepan Vidović.
Ishod je bio neizvjestan kao i lani, ali je ovoga puta uspješniji bio daleko iskusniji Vidović, koji je svojega učenika pobijedio rezultatom 3:2 i vratio prošle godine izgubljenu titulu klupskoga prvaka.
Na trećoj i četvrtoj poziciji, kao i prošle godine, završili su Filip Radmanić i Ivica Jakupak, a od petoga do osmog mjesta poredali su se Igor Munka, David Čukulic, Anđelko Radmanić i Branko Vučenik.
Od onih koji nisu prošli kvalifikacijske skupine od devete do jedanaeste pozicije plasirali su se Ivan Špicar, Vinko Legin i Željko Dolenec, od dvanaeste do četrnaese Dragan Rajher, Dražen Radmanić i Stanislav Sović, a od petnaestoga do sedamnaestog mjesta Zoran Radmanić, Tihomir Igrec i Filip Kos.
Pokale najboljoj trojici predali su predsjednik kluba Ivan Špicar i tajnik Dražen Radmanić, a prvenstvo  su budno pratili i klupski sponzori, koji su zajedno s igračima po završetku natjecanja nastavili ugodnim druženjem.

Franjo Flac

___________________________________________________________

ZAMOLBA OPĆINI KOTORIBA ZA SKATE PARK
Udovoljite našoj ideji i želji !

Ponukani pozivom Općine Kotoriba da žitelji iznesu ideje i prijedloge za zadovoljavanje potreba u svim sferama života, idejom za izgradnju skate parka 'izašla' je skupina zaljubljenika u tu rekreativnu disciplinu . Bio bi to rekreativni okoliš za skateboarding. U tu skupinu  spada sedam do osam mladića koji voze skate, trojica 'rolaju', a isti broj ih 'biciklira'.

Zbog čega su se na to odlučili ? Kako pišu, ovako više ne ide.-' Skjetamo' pred školom ravnateljica se žali na nas. Radimo li to na ulici  susjedi zovu policiju jer im pravimo buku, „skjetamo“ na prostorima carine/špedicije čovjek nam viče !?
I tako nemoćni kažu kako bi bilo dobro razmisliti o njihovoj ideji pogotovo što oni ne trebaju neki ogromni park već samo park s nekoliko osnovnih elementa.

Apel završavaju s obećanjem:- Ako bi bilo moguće da se u Kotoribi napravi neki skate park mi ćemo nabavit nacrte.
Na redu su oni kojima je apel upućen.
Tekst i snimka: M. Grubić

FOTOGRAFIJA:
Sve prazno, no i ovdje im viču

RAZGLEDNICA KOTORIBE : život i običaji
fotografije: www.kotoriba.hr
Ovo su fotografije Kotoribe, vezane za Kotoribu i Međimurje.Javite nam se s komentarom ili pošaljite neku staru fotografiju koju ćemo vrlo rado objaviti.
Naša e-adresa je : kotoriba@kotoriba.hr
Back to content | Back to main menu