• 10.07.2024
  • 1 Min čitanja

Dodjela poticaja za obnovu fasada u prvom polugodištu 2024. godine

Prema odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u Općini Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 27/23) nastavlja se dodjela poticaja za uređenje fasada na području Općine Kotoriba.

4. srpnja 2024. godine sastalo se  Povjerenstva za provedbu sufinanciranja obnove fasada u sastavu Zoran Radmanić, Zoran Čižmešija i Željko Habuš, koji su proveli kontrolu pristigle dokumentacije. Na temelju njihovog prijedloga, načelnik je donio Odluku o sufinanciranju obnove fasada u Općini Kotoriba kojom su dodijeljena sredstva u iznosu od 500,00 eura prijaviteljima:

1. Ljiljana Latin, Dravska 4,

2. Mirjana Bogomolec, Nikole Tesle 66,

3. Ivana Novak, Zelengaj 16,

4. Igor Janković, Stjepana Radića 55,

te 450.00 eura prijaviteljici  Mariji Ludaš, Katarine Zrinski 7-

Ovom mjerom do sada je sufinancirano 40 fasada na području Općine Kotoriba od početka provođenja javnog natječaja za dodjelu poticaja.

Mjera se nastavlja i dalje.

JAVNI POZIV za 2024. godinu objavljen je na službenim stranicama Općine Kotoriba kao i mogućnost online prijave i podnošenja zahtjeva za fasade učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav. Za prijave zaprimljene nakon 1.1.2024. godine maksimalni iznos potpore je 500,00 eura po korisniku.

https://www.kotoriba.hr/article/javni-poziv-za-sufinanciranje-obnova-fasada-na-podrucju-opcine-kotoriba-u-2024-godini