Temeljem članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16) Općina Kotoriba ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) odnosno

Na temelju Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19) poslovni subjekti koji ne mogu stupiti u poslovni odnos s Općinom Kotoriba, ne smiju biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu su:

DORS PROJEKT d.o.o., Projektiranje, trgovina i usluge, Kralja Petra Krešimira IV 30, 40329 Kotoriba, OIB: 07162991507 (4.6.2021.)

ELKOS d.o.o. Sajmišna 17, Kotoriba, OIB: 60006344088 (4.6.2021.)

ELKOS AUTOMATIKA d.o.o. Sajmišna 17, Kotoriba, OIB: 87744921289 (4.6.2021.)

OPG SILADI R. Boškovića 70, Kotoriba, OIB: 26454921767 (4.6.2021.)

ADRIA PROJEKT d.o.o. Glavna 218, Domašinec, OIB: 56076646749 (4.6.2021.)

EKO KOTOR d.o.o., Sajmišna 17, Kotoriba, OIB: 15641893226 (4.6.2021.)

EKO FRIS d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Kotoriba, OIB: 42389657270 (4.6.2021.)

- Popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Kotoriba u vlasništvu poslovnog subjekta

- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, rada i usluga