Kotoriba

Traži
Go to content

Main menu

RASPORED SV. MISA


27.03.Petak
ŽALOSNI PETAK
PROŠTENJE U NAŠOJ ŽUPI
08:00 + MATOTEK ROK i TEREZIJA, BELIGA KATARINA i FRANJO
10:00 – KORIZMENA ISPOVIJED
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA
17:00 + KORIZMENA ISPOVIJED28.03.Subota
Polion
09:00 + RAJHER VERONA, FRANJO, IGNAC i DRAGUTIN
+ FRIŠČIĆ IVAN I DORA
+FUŠ ĐURO (30-ti dan)
+OSTOJIĆ LJUBAN (3.spr.)
+ŠAJN DRAGUTIN
ISPOVIJED U DRAŠKOVCU


29.03.nedjelja
NEDJELJA MUKE GOSPODNJE - CVJETNICA
08:00 + KALINIĆ VLADIMIR (god.), ROK, MARIJAN, FUNDAK VINKO i ANA, TILOŠANEC ZLATKO
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA SA PROCESIJOM30.03. Ponedjeljak
VELIKI PONEDJELJAK
16:30 + PIŠPEK ZLATKO
ISPOVIJED U GORIČANU

31.03.Utorak
VELIKI UTORAK
16:30 + PLAČKO BOŽENA, TOMO, IGNAC i KATARINA
ISPOVIJED U PRELOGU


01.04.Srijeda
VELIKA SRIJEDA
09:00 + SVETA MISA I ISPOVIJED U DOMU
10:30 + ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA
17:00+ MALTAR ROZALIJA, VINKO i JOSIP, ŠTULA MARIJA02.04.Četvrtak
VELIKI ČETVRTAK
19:00 + MISA VEČERE GOSPODNJE
GETESMANSKA URA


03.04.Petak
VELIKI PETAK
15:00 + OBREDI VELIKOG PETKA

04.04.Subota
VELIKA SUBOTA
20:00 + VAZMENO BDIJENJE

05.04.nedjelja
USKRS
07:00 + MATOTEK FRANJO i AGNEZA (god)
-BLAGOSLOV HRANE
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA


Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice

Župni ured: 040-682-174

prstec.marinko@gmail.com
mob: 091/222-0422Župni ured radi radnim danom
dva sata nakon svete mise (15:00 – 17:00)


Nedjeljom i blagdanom
župni ured ne radi

Broj župnog ureda:

tel: 040/682-174
091/222-0422


RASPORED SV. MISA

Raspored sv. misa
29.03.- 05.04.2015.
Općina Kotoriba


Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 7. sjednici održanoj dana 18.ožujka 2014. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU


INFORMACIJE:

K


Red vožnje autobusa
Kotoriba - Čakovec
_________________

radno vrijeme Knjižnice i čitaonice

Ponedjeljak 16 - 19 sati
Utorak 8 - 12 sati
Srijeda 16 - 19 sati
Četvrtak 8 - 14 sati
Petak  15 - 19 sati

_________________


GKP PRE-KOM
RASPORED
ODVOZA OTPADA

Termini sakupljanja komunalnog otpada
svaki drugi
ČETVRTAK
prikupljanje po
činje od 7 sati,
svakih 14 dana.

_________________

RADNO VRIJEME LJEKARNE KOTORIBA
RADNI DANI

8 - 15:30 sati

RADNA SUBOTA

1. i 3. u mjesecu
7.30 - 12:30 sati

REBALANS PORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2014. GODINUPRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2015. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2016.-2017. GODINU

_________

IZVJEŠĆE
O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA
_________

R E G I S T A R
UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA OPĆINE U 2013.GODINI.
      __________


POPIS KORISNIKA
SPONZORSTVA I DONACIJA OPĆINE KOTORIBA
U RAZDOBLJU OD 01.01.2014. – 30.06.2014. GODINEOPĆINA KOTORIBA

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Kotoriba
Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, br. 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“, br, 15/14),  Općinsko vijeće Općine Kotoriba objavljuje


JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Kotoriba
_______________________________________________________________

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI


Hrvatski Crveni križ - Gradsko Društvo Crvenog križa Čakovec organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to :
     
U PETAK 27.03.2015. godine u KOTORIBI u vremenu od 12,00 do 16,00 sati u Prostorijama Vatrogasnog doma.

_______________________________________________________________

O BUDUĆIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA U HRVATSKO-MAĐARSKOJ ZONI
Osam prijelaza u županiji Zala s Hrvatskom


Jedna budimpeštanska konzultantska tvrtka je od prosinca 2013. do ožujka ove godine na zajedničkoj hrvatsko-mađarskoj graničnoj dionici ispitivala mogućnosti razvoja graničnih prijelaza, a sada je te rezultate javno obznanila.

Naručitelji poslova, uz potporu mađarskog premijera, bili su Ministarstvo  za gospodarske odnose s inozemstvom i vanjsku politiku, Ministarstvo nacionalnog razvoja te Koordinacijski centar za razvoj prometa, a koji je odgovoran za razvoj javne cestovne mreže  u Mađarskoj.


Nakon opsežne analize gospodarskih, društvenih i prometnih veza spomenute pogranične zone i nakon ispitivanja 44 moguća prijelaza iz gospodarskog, društvenog, tehnološkog i ekološkog aspekta njihovi su stručnjaci izvršili ekonomske analize očekivane posljedice izgradnje pojedinih prijelaza. Uz stalno usklađivanje sa županijskim i lokalnim upravama tijekom travnja i svibnja lanjske godine u pograničnim naseljima je održano 14 susreta s građanima u sklopu kojih je stanovništvo uključenih naselja moglo upoznati ciljeve i metodike te procese ispitivanja. Tako stečena iskustva, mišljenja i prijedloge stručnjaci su obuhvatili kod sveobuhvatne analize i izrade detaljnih studija za cjelokupnu graničnu dionicu kod izrade studija izvodljivosti fokusiranih na razvijanje pojedinih graničnih prijelaza. Na osnovi rezultata prethodnih ispitivanja izrađene su detaljne studije izvodljivosti u odnosu na stvaranje novih, odnosno razvijanje postojećih graničnih prijelaza.


Studije izvodljivosti za izgradnju i razvijanje javnih cestovnih prijelaza, na dionici gdje županija Zala graniči s Hrvatskom, izrađene su studije za osam graničnih prijelaza koji su svoj konačni oblik dobili usuglašavanjem sa županijskim i lokalnim upravnim vlastima dviju država. Za njihovo ostvarenje izrađen je akcijski plan od 2016. do 2020. godine.
Što se tiče Međimurske županije u taj plan uvršten je cestovni granični prijelaz Murakeresztur-Kotoriba.

Tekst i foto:Mladen Grubić

FOTOGRAFIJA:
S prošlogodišnjeg skupa  u Kotoribi   

_______________________________________________________________


SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE ODPADOM  DONJEG MEĐIMURJA
Za manje troškove gospodarenja otpadom


U Prelogu je  održana 4. Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja. Prema Siniši Radikoviću, direktoru GP Pre-kom d.o.o. Prelog,na njoj su donijeti slijedeći zaključci:
Jednočlanim domaćinstvima koja koriste usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada odobrava se dodatni popust od 5 %, tako da ukupni popust iznosi 45%. Temeljem toga cijena se sa sadašnjih 43,88 kuna smanjuje na 40,22 kune. Popust se počinje primjenjivati od 01.04.2015. godine.
Na prijedlog samih korisnika javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada odobrava im se besplatno dodatno odlaganje jedne vreće trave uz smeđe kante. Dodatnu vreću treba odložiti uz smeđu kantu, ne je vezati kako bi se lako utvrdilo da je u vreći tava. Ova pogodnost vrijedi samo za dodatnu predaju trave od 01.04 do 31.10 u godini, a vreću mora osigurati sam korisnik.  Pozivaju se svi korisnici usluga da nastave sa odvajanjem otpada kako bi se količine miješanog komunalnog otpada (crna kanta) dodatno smanjile, a time svi zajedno došli do manjih troškova gospodarenja otpadom te stvorili uvijete za eventualno uvođenje dodatnih popusta ili smanjenja cijene usluge.

M. Grubić
_______________________________________________________________

UDRUGA POMOĆ NEIZLJEČIVIMA
Tribina u Kotoribi

Udruga Pomoć neizlječivima  organizira tribinu imena  „Palijativna skrb – pomozimo teško bolesnima i njihovim obiteljima u našoj lokalnoj zajednici“.

Tribina će se održati  
u nedjelju, 29.03.2015. godine u 18 sati Domu kulture u Kotoribi.

Predavači na tribini će biti:
Verica Jačmenica – Jazbec, dr. med.
Spomenka Tomašić, bacc. med. tech.
mr. sc. palijativne skrbi Renata Marđetko, predsjednica udruge „Pomoć neizlječivima“

Ovom tribinom Udruga  želi upoznati širi krug ljudi  s važnošću palijativne skrbi i potrebom za njezinim sustavnim organiziranjem. Te večeri će biti predstavljene  aktivnosti udruge „Pomoć neizlječivima“ te će s prisutnima podijeliti radost što je  Udruga dobila povjerenje i podršku Europske unije. Kroz projekt, u kojem je jedan od partnera, gdje  će sa svojim malim, ali značajnim doprinosom unaprijediti život u lokalnoj zajednici.
Udruga poziva  predstavnike srodnih udruga i institucija te  predstavnike lokalne samouprave u Međimurju na jačanje suradnje.

Skrb o ljudima na kraju života zadatak je cijele zajednice, a ne samo zdravstvenog sustava !

M. Grubić

_______________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA
NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Kotoriba

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97) i članka 54. Statuta Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kotoriba  raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Kotoriba

UVJETI:
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog  suradnika prema Zakonu i predškolskom odgoju i naobrazbi, te ima najmanje 5 godina  radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od  četiri godine na 4- sata dnevno (pola radnog vremena).
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- kratak životopis
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.


Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave, na adresu: DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA, IGNACA SVETOMARTINSKOG 1, s naznakom „javni natječaj za imenovanje ravnatelja-ne otvarati“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.


KOTORIBA, 23.03.2015.


_______________________________________________________________

KINOLOŠKO DRUŠTVO MEĐIMURJE
Odlične ocjene: U Kotoribi održana Smotra i ispit pasa ptičara

U nedjelju, 22. ožujka u Kotoribi je održana Smotra i ispit prirođenih osobina za pse ptičare. Smotra se održavala kod ribičkog doma ŠRD-a Som, a sam ispit na terenima Lovačkog društva Jarebica. Organizator je bilo Kinološko društvo Međimurje.
Kako saznajemo od predsjednika Dragana Matulica predvedno je 8 pasa (4 njemačka ptičara kratke dlake i 4 njemačka ptičara oštre dlake. Njih 7 je dobilo ocjenu odličan (5), dok je jednom pripala četvorka što je ukupno odličan rezultat uzgoja vrlo kvalitetnih pasa.Na ispit prirođenih osobina predvedeno je 8 pasa i svi su ga uspješno položili. Sudac Josip Panić iz Varaždina pohvalio je kvalitetu svih pasa na nedjeljnoj smotri.
A.Fuš

_______________________________________________________________


ŽUPA KOTORIBA
Župa Kotoriba organizirala pobožnost Križnog puta na otvorenom


U nedjelju, 22. ožujka Župa Kotoriba predvođena župnikom vlč.Marinkom Prstecom četvrtu godinu zaredom organizirala je pobožnost Križnog puta na otvorenom.
Tog nedjeljnog popodneva tijekom višesatnog hoda veliki broj vjernika propješačilo je više od 11 kilometara dugačak put.


Prva i zadnja postaja bile su u župnoj crkvi, a ostale postaje bile su kod poznatih kotoripskih pilova i postavljenih križeva. Ovo je katoličkim vjernicima bila najbolja priprema za nadolazak najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa kojeg ove godine slavimo u nedjelju, 5. travnja. Križni put je pobožnost na spomen Isusove muke, od trenutka kada Isusa osuđuju na smrt do polaganja Isusova tijela u grob.
Sastoji se od 14 postaja. Pobožnost križnog puta stavlja vjernicima, ali i drugim ljudima na razmišljanje o smislu žrtve, ljubavi i života želeći podsjetiti da je i sam Bog imao svoj križni put, ali da je poslije tog puta, uskrsnuo.

A.Fuš

_______________________________________________________________

MEĐUŽUPANIJSKA LIGA ČAKOVEC/VARAŽDIN-20.kolo

Zadrugar-Graničar 1:0

HRASTOVSKO-Igralište Hrastovsko. Gledatelja: 120. Sudac: Goran Žganec(Šandorovec)
Strijelac: 1:0 Kolak(19)
GRANIČAR: Jambres, N. Andrlon, Horvat, Nađ, Latin, Trojko, Čižmešija, Hertelendi, Kos, Poljanec, Mikulan.TRENER: Robert Čižmešija

Zadrugar je zasluženo pobijedio Kotoripčane koji su u ovaj susret ušli bez suvišnog htjenja. Domaći su pobijedili  jer su vični vrlo lošem terenu na kojem su se bolje snašli u ambicioznijoj igri u kojoj gosti nisu stvorili gotovo nijednu izgledniju prigodu, prave su udarce na  vrata domaćina uputili tek iz dva „slobodnjaka“. Gosti su došli u vodstvo u ranoj fazi igre nakon izvedenog kornera gdje je na loptu, neometen ni od koga, natrčao Kolak i zakucao loptu u mrežu nemoćnog Jambresa.
Kotoripčani su ostali bez dva igrača jer su zbog dva žuta kartona  iz igre isključeni Nađ i Horvat. Nađ je drugi žuti karton dobio u 72.., a Horvat u 84. minuti Stekli smo dojam kako se u oba slučaja sudac Žganec olako latio drugih kartona. Ovim isključenjem skromni igrački kadar Kotoripčana će na sljedećoj utakmici ponovno desetkovan.

M. Grubić


_______________________________________________________________

DRUŠTVO ŽENA KOTORIBE
Dan narcisa: Prodajom kolača u Kotoribi žene prikupile 2.100 kuna


Mjesec ožujak posvećen je prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Karcinom dojke je prva bolest na ljestvici smrtnosti od zloćudnih tumora kod žena. Nažalost, male su mogućnosti prevencije, no bolest se može na vrijeme otkriti i liječiti.
U mjesecu ožujku, članice Kluba Nova Nada već niz godina u Međimurju provode humanitarnu akciju "Dan narcisa", te na taj način žele potaknuti sve žene Međimurja da vode brigu o sebi i da redovito odlaze na mamografske preglede koji jamče rano otkrivanje bolesti i pravodobno liječenje.


Društvo žena iz Kotoribe godinama se uključuje u ovu humanitarnu akciju. Tako su agilne članice u subotu, 21. ožujka na mjesnoj tržnici prodavale kolače koje je ispeklo 70 kotoripskih žena. Od prodaje kolača i dobrovoljnih priloga građana prikupljeno je 2.100 kuna.


Predsjednica Evica Grgec izuzetno je zadovoljna odazivom mještana i svima koji su se uključili u akciju od srca zahvaljuje. Novac prikupljen u sklopu humanitarne akcije koristit će se za rehabilitaciju oboljelih žena i ostalih članova klubova koji djeluju unutar županijske Lige protiv raka, kako bi povratak u normalan život uz bolest bio što uspješniji, a kvaliteta života sačuvana.
A.Fuš

_______________________________________________________________

DANI HRVATSKOG  JEZIKA U OŠ-i JOŽE HORVATA KOTORIBA
Bogat li si, jeziče moj mili


Dani hrvatskog jezika u Hrvatskoj su se obilježavali od 11. do 17. ožujka. Osnovci Kotoribe su pod motom iz naslova te  dane obilježili tradicionalnom priredbom tri dana poslije, 20. ožujka, a na nju su pozvali svoje roditelje, sadašnje i bivše učitelje škole.

Naše najljepše i najskuplje blago predstavili su kroz riječi koje su bile razigrane, raspjevane, rasplesane, razdragane te razbacane na sve strane.
Imali smo prigode čuti i vidjeti kratke istraživačke učeničke radove o podrijetlu riječi, vrstama posuđenica, upoznati mali rječnik lokalizama, upoznati frazeme, a svekoliko gledateljstvo je bilo uključeno u kviz o poznavanju lokalizama i frazema. U svemu tome  se iskazala nekolicina učenika šestih i osmih razreda pod vodstvom svojih profesorica Janje Trstenjak i Tihane Rajher.
Svečanost jezika uveličali su školski tamburaši i plesači koje vode Nenad Podgorelec, Danijela Sabol i Željka Matulin te Vokalna skupina škole pod vodstvom Klaudije Vidović, prof.


Svečanost jezika održana je u polupraznom školskom holu. Trudu učenika i njihovih voditelja pripada čista petica, no ponovo su, kao i mnogo puta do sada, izostali roditelji učenika kojih je ovoga puta bilo, slovima i brojkama svega šesnaestero(16) !?

Tekst i snimke: Mladen Grubić

FOTOGRAFIJE:
Dio onih koji su se iskazali u poznavanju jezika
Iz raspjevanog, razigranog i rasplesanog programa
Poluprazni školski hol

                                       
_______________________________________________________________

OPĆINA KOTORIBA
U centru Kotoribe postavljeno prometno ogledaloKako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, posebice onih koji se priključuju u promet nakon obavljene kupnje u trgovačkom centru, u Ulici kralja Tomislava u Kotoribi (kod ambulante) Županijska uprava za ceste postavila je prometno ogledalo.

Inicijativu je pokrenuo općinski načelnik Ljubomir Grgec iz razloga što je uključivanje na glavnu kotoripsku prometnicu bilo izuzetno opasno i nepregledno jer se uz prometnicu nalazi nekoliko parkirnih mjesta.

U opasnosti su bili i pješači i biciklisti koji su se kretali pješačko biciklističkom stazom. Postavljeno prometno ogledalo od sada će uvelike pomoći svim sudionicima u prometu.
A.Fuš_______________________________________________________________

UZ TJEDAN MOZGOVA
MOZGANJE 2015-FINALNO NATJECANJE U OŠ-i JOŽE HORVTA KOTORIBA
Najmozgovi škole Nika Buljan i Lena Maria Ludaš


Osnovna škola Jože Horvata  Kotoriba je povodom Tjedna mozgova(16. do 21. ožujka) treću godinu za redom organizirala polufinalno i finalno natjecanje imena Mozganje 2015. koje je osmislila školska psihologinja Martina Katar, prof.
Završnica je održana u srijedu 18.ožujka, a u nju su se kod učenika razredne nastave plasirali: Dorotea Tilošanec 1.a r., Emili Sabol 2.b r., Fran Čmrlec 3.a r i Nika Buljan 4. b r.Uz potporu svojih prijatelja oni su rasplamsali  moždane vijuge  u premetaljkama, labirintima,prepoznavanju različitosti na sličicama, računanju, slaganju mozaika, pitalicama i rješavanju tangrama. Nakon što su zbrojeni bodovi u uspješnosti ovih igara  bodovno je najviše pokazala Ika, iza nje se je plasirala Emili pa Fran i najposlije, najmlađa Dorotea. Svi su oni dobili simbolične nagrade za trud i plasman, pisane uspomene, a najbolji u kategoriji prvih i drugih te trećih i četvrtih razreda i slatki paketić.
Nekoliko sati poslije isto natjecanje je provedeno i kod učenika viših razreda. Ovdje su se natjecali:Marin Posavec iz 5.b, Lara Anica Ludaš iz 6.a. Lena Maria Ludaš iz 7.b i Karlo Fundak iz 8.a razreda. Morali su se iskazati u računanju,izbacivanju uljeza, labirintima, Stroop testu, finoj rimi, o određivanju težine, mozaiku i poznavanju kodiranih naslova. U rješavanju zahtjevnih zadataka najviše je pokazala Lena Maria, drugo mjesto su podijelili Lara Anica i Karlo, a potom se plasirao najmlađi Marin. I oni su nagrađeni istovjetnim nagradama.

Tekst i fotografije: Mladen Grubić

FOTOGRAFIJE:
Najmozgovi razredne nastave-Doroteja,Emili,Fran i Nika(s lijeva)
Natjecatelji predmetne nastave-Marin, Lena Maria, Karlo i Lara Anica
Marttina Katar, prof.


_______________________________________________________________

OGRANAK UDVDR- a RH KOTORIBA
Održali izvještajni Sabor


Članovi Ogranka UDVR-a Kotoribe održali su redoviti izvještajni  Sabor na kojem je izvršena analiza proteklog jednogodišnjeg djelovanja. O tome je govorio njihov predsjednik Branko Malek. Rekao je kako su sve planske zadatke u cijelosti realizirali što znači da se je njihovo djelovanje vidjelo u Općini Kotoriba na način što su se aktivno uključivali u realizaciju općinskih zbivanja, a bili su sudionici događanja organiziranih od strane svoje Podružnice MŽ-e.
Njihov skup su uveličali Stjepan Horvat i Dražen Tkalec, predsjednik i tajnik UDVDR-a RH Podružnice Međimurske županije. Oni su članstvo prenijeli sijaset novina koja se odnose na branitelje i članove njihovih obitelji, a proizlaze iz njihovih zakonskih prava, te najavili one koje slijede.
Zacrtani program za ovu godinu ne nudi nešto posebno novo već nastavak kontinuiteta njihovog djelovanja i bude li on ostvaren branitelji će, kao i na ovom skupu, biti zadovoljni svojim radom. Taj program će ostvariti 30 članova, koliko ih Ogranak broji, a na posljednjem skupu ih je bilo nešto malo više od polovice, dok su ostali bili opravdano odsutni glede poslovnih obveza.
Branko Malek je na čelu Ogranka od listopada prošle godine kada je s te funkcije  glede poslovnih obveza odstupio  Josip Horvat,dugogodišnji čelnik Ogranka.

Tekst i snimak: M. Grubić

FOTOGRAFIJA:
Branko Malek
_______________________________________________________________


OBAVIJEST IZ OPĆINE KOTORIBA

Obavještavaju se mještani Kotoribe da mogu slobodno dovoziti i deponirati granje i ostali biljni otpad na za to ograđeno mjesto na lokaciju Za Talaševem.

Načelnik


_______________________________________________________________

PRIMJER-SAM SVOJ MAJSTOR
Riješio se suvišne kante za biorazgradivi otpad


Kotoripski umirovljenik Josip Forauer nije želio biti jedan od onih koji će muku mučiti o tome kamo će s biološkim otpadom i svoga domaćinstva, da li će mu zbog toga trebati kanta i hoće li se u vezi nje „natezati“ s preloškomim Pre-komom,koncesionarom za odvoz otpada s općinskog područja.

Znajući da Zakon o postupanju s takvom vrstom otpada omogućava izgradnju kompostišta, Josip je sam prionuo poslu i za 30 sati izgradio na svome vrtu u Dugoj ulici „spremište“, 130 cmx130 cm, za bio otpad prema svim zakonskim normama za što je dobio i uporabnu dozvolu od strane ovlaštenog predstavnika tvrtke koji je kompostište pregledao.- To me je koštalo, ne računajući svoje radne sate, oko 500 kuna. Otpad iz jame ću iskoristiti kao gnojivo za povrtnjak, a otpada u domaćinstvo imamo toliko da mi ne bi bilo dovoljno niti pet kanti-rekao je.


Onima  koji još uvijek dvoje i „filozofiraju“ s kantama trebali bi se ugledati na Josipa jer Zakon je i u ovom slučaju neumoljiv.

Tekst i foto: M. Grubić

FOTOGRAFIJA:
Sam svoj majstor-Josip Forauer kraj kompostišta


_______________________________________________________________

DRUŠTVO ŽENA KOTORIBA

Društvo žena Kotoribe, pridružuje se akciji prikupljanja sredstava za ligu protiv raka- kluba žena liječenih od raka dojke Međimurske županije.
Ove subote 21.03.2015. godine povodom  DANA NARCISA  prodavat će se kolači na tržnici Kotoriba od 7,00 sati.

Molimo žene koje peku kolače da se uključe u akciju.
Pečene kolače treba donijeti u petak od  17 do 18 sati u prostorije Udruge umirovljenika (zgrada policije).
Mještane  Kotoribe pozivamo da se pridruže akciji i dođu kupiti kolače u subotu na tržnici, a sav prihod ide u fond za borbu protiv raka dojke.

Hvala unaprijed svima koji će se uključiti u akciju pečenja i kupnje kolača.

ODBOR DRUŠTVA ŽENA

_______________________________________________________________


MEĐUŽUPNIJSKA LIGA ČAKOVEC/VARAŽDIN-19.kolo
Graničar-Sloboda(S) 0:0

KOTORIBA-
Sportski park. Gledatelja: 120. Sudac: Nino Škrobar (Čakovec)

GRANIČAR: Jambres, N. Andrlon, Horvat, Trojko, Lončar, Nađ, Matotek, Kvakan(od 65. Rebrek) Kos, Polanec, Mikulan. TRENER: Robert Čižmešija
SLOBODA: Tkalčec, Mesarić(od 75. Buhanec), Pintarić(od 88.Vađunec), Novak, Cvetković, Katnec, Srenec, Kukovec(od 56. Goricaj), Baksa(od 66. Hergotić), Panić(od 66. Petek).TRENER: Zvonimir Smrtić

Obostrano ništa, mogli bi okarakterizirati nedjeljni susret u Kotoribi. Pogotovo se to odnosi na goste iz Slakovca od kojih smo s obzirom na plasman više očekivali, dok domaći mogu i moraju biti sretni s osvojenim bodom jer su susret igrali desetkovani radi „žutića“. U takvoj igri gosti su stvorili nekoliko izglednih prigoda, što se pogotovo odnosi na prvi dio susreta, a za propuštenim mogu žaliti Panić u 27. minuti te Hergotić u 35. i 42. minuti. Potonjem je Jambres jedan udarac obranio, a drugi puta mu je, neometen ni od koga, s 11 metara pucao glavom ravno u domaćeg čuvara mreže.
Drugi dio je započeo laganom, ali jalovom, inicijativom domaćih. Da bi ona bila učinkovita trebalo je odigrati nekoliko smišljenih dodavanja koja su izostala radi pretjeranog soliranja pojedinih napadača. Gosti su u tom dijelu bili opasniji, no ponovo je do izražaja došla njihova poslovična neefikasnost. Prvi udarac u drugom dijelu domaći su na gol Tkalčeca uputili tek u 71. minuti , minutu poslije bilježimo izglednu prigodu Poljanca, a u 74. minuti Kos je pucao s 20-tak metara u lijevi donji kut gostujućeg vratara koji je udarac izvanredno obranio.
Više želje za pobjedom pokazali su domaći koji su od objektivnih gledatelja s terena ispraćeni pljeskom.

M. Grubić
_______________________________________________________________

ZAŠTO TAKO ?
Nered poslije „verestovanja“ !!?

U petak 13. ožujka na kotoripskom groblju pokopani su posmrtni ostaci 44-godišnjeg D.O. koji je dva dana tragično preminuo nedaleko romskog naselja.
Od vremena kada je lijes s njegovim tijelom dan prije smješten u mrtvačnicu počeo je, kako to biva u slučajevima smrti pripadnika romske nacionalnosti, stizati nebrojni broj ljudi. Bili su to njegovi sunarodnjaci iz  Kotoribe i svih dijelova Međimurja i prekodravlja. Bdjeli su oni nad pokojnikovim tijelom. No, to nije bilo sve. Sve to je bilo popraćeno s većom količinom alkohola, kojeg inače zabranjeno konzumirati na tome mjestu,a pilo se je u prostoriji za pokojnikove najbliže u natkrivenom prolazu mrtvačnice, gdje se našlo slobodnog mjesta…


Dan poslije. Jutro. Općinski komunalni djelatnik ostao je zgranut prizorom kojeg je zatekao. Nebrojeni broj plastičnih čašica uz samu mrtvačnicu i njenim prostorima,razbacane prazne boce alkoholnog pića…., a isto toliki broj raznio je jaki vjetar po obližnjem travnjaku. O količini „čikova“ da i ne govorimo. Da bi sve doveo u normalno stanje djelatniku je trebalo sat i više vremena, dok poslije normalnih „verestovanja“ samo dolazi otključati prostore.


Zbog čega ovo pišemo ? O dvostrukim mjerilima korištenja svetog mjesnog mjesta. Pišemo zbog onih koji se na tom mjestu ponašaju s pijetetom naspram pokojnika, ali i svih onih koji ovdje počivaju, pišemo zbog onih kojima očito to mjesto nije sveto, a što pokazuje iznijeti događaj.


Zbog čega i ovdje mora biti ono uvriježeno MI i ONI, pitaju se Kotoripčani ? Odgovor zacijelo nećemo dobiti nikada.
Nije nam namjera nikome dijeliti lekcije o kulturi ponašanje na pojedinim mjestima, no ipak pitamo one, koji su došli  u Kotoribu iz drugih udaljenijih sredina, ponašaju li se tako i „kod kuće“?

Tekst i snimke: M. Grubić

FOTOGRAFIJE:
Vanjski prolaz mrtvačnice
Unutrašnjost zajedničke prostorije


_______________________________________________________________
OPĆINA KOTORIBA
Podrška i pomoć mladima: Općina Kotoriba stipendira 15 studenata


U subotu, 14. ožujka načelnik općine Kotoriba Ljubomir Grgec i njegov zamjenik Roberto Ujlaki u općinskoj vijećnici potpisali su ugovore s kotoripskim studentima o stipendiranju u ovoj akademskoj godini. U uvodnom obraćanju studentima načelnik Gregc kazao je kako su sredstva za tu namjenu, oko 90 tisuća kuna, osigurana u proračunu. Nakon objavljenog natječaja prstigla je 21 zamolba, njih 17 je zadovoljilo uvjete natješaja.

U međuvremenu dvoje studenta je odustalo zbog dobivanja stipendija na drugom mjestu, pa će Općina u konačnici stipendirati 15 studenata. Važno je napomenuti da je jedini kriterij za dobivanje stipendije bio socijalni status.Oni koji nisu zadovoljili uvjete natječaja neće ostati praznih ruku.Grgec je najavio da će im se isplatiti jednokratna novčana pomoć u polovičnom iznosu godišnje stipendije. – Drago mi je što vam Općina na ovaj način vama i vašim roditeljima može pomoći u školovanju, a još bi mi bilo draže da na vrijeme završite studij, pronađete posao iostanete živjeti u Kotoribi. Zato je nama izuzetne drago da vam na tom putu možemo pomoći – rekao je Grgec.Stipendije se odobravaju za jednu akademsku godinu, odnosno 10 mjeseci studija, a mjesečni iznos je 300 kuna za studij na području Međimurske županije i susjednih županija i 500 kuna za studij u ostalim gradovima. Stipendisti Općine Kotoriba u ovoj akademskoj godini su: Robert Bajkovec, Jelena Bradač, Monika Herc, Ivan Jakupak, Ivan Jambrešić, Nenad Marđetko, Petra Markač, Petar Mikulan, Saša Smrk, Nemanja Vukotić, Anja Vidović, Renata Seličanec, Iva Dolenčić, Benjamin Vugrinčić i Nives Krznar.
A.Fuš

_______________________________________________________________

OPĆINA KOTORIBA
OBAVIJEST

Svi
polaznici tečaja osposobljavanja za pesticide, traktor, priključne strojeve i pile, mogu u prostorijama Općine podići uvjerenje-potvrdu-iskaznicu o osposobljavanju.
_______________________________________________________________

KANALIZACIJSKI SUSTAV ISTOČNOG MEĐIMURJA
Početak izgradnje iduće godine


Nakon višegodišnjih nagađanja oko izgradnje kanalizacijskog sustava donjeg dijela Međimurja u koji će biti uključena sva donjomeđimurska naselja do Preloga (Prelog i Otok bit će spojena na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Podbrestu), konačno su poznati svi detalji gradnje, uvjeti financiranja i rokovi izgradnje u što će biti obuhvaćeno 11.296 stanovnika
.
Tako je poznato kako će se pročistač otpadnih voda nalaziti u k.o. Donja Dubrava i to iza stočarskih farmi čakovečkog Agromeđimurja d. d.
Gradit će se samo tzv. fekalna kanalizacija, a prema studijsko-projektnoj dokumentaciji investicijska vrijednost radova iznosit će oko 120 milijuna kuna za kanalizaciju te još oko 35 milijuna kuna za pročistač, a što će PDV-om koštati blizu 200 milijuna kuna. Stvarne troškove izgradnje kanalizacije svaka će jedinica lokalne samouprave snositi na svome području, a poznati su i uvjeti sufinanciranja. EU će se u to uključiti s oko 70% sredstava, na Hrvatske vode će otpasti oko 10% isto koliko i na državni proračun, dok će udio lokalnih sredina biti od 7-10% troškova izgradnje.
Ovaj je projekt u visokoj fazi pripremljenosti pa se početak njegove realizacije očekuje u proljeće iduće godine, a projekt mora biti završen do kraja 2018. godine.
K tome valja dodati da će svaka jedinica lokalne samouprave samostalno o svom trošku rješavati oborinsku kanalizaciju izuzev Kotoribe, gdje je gotovo izgrađena kompletna kanalizacija i to tzv. mješovita kojom je riješen i problem oborinskih voda. Toj sredini ostaje samo sufinanciranje retencijskog bazena, prepumpne stanice i tlačnog voda do uređaja za pročišćavanje.

M. Grubić

_______________________________________________________________

OPĆINA KOTORIBA

Da mladi ostanu
Poticaji do 20 tisuća kuna za uređenje starih kuća


Općinsko vijeće Općine Kotoriba krajem prošle godine donijelo je hvalevrijednu odluku o mjerama poticanja za uređenje nekretnina kojom se želi stimularati mještane da kupe i revitaliziraju stare kuće, a sve s ciljem da mladi ostanu živjeti u mjestu.
Na ovaj će način Općina Kotoriba vlasnicima nekretnine, koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili ili naslijedili nekretninu na području općine, a planiraju je urediti ili izgraditi novi objekt, dodijeliti poticaj u iznosu od maksimalno 20 tisuća kuna. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine uz uvjet da je vlasnik ili supružnik stalno zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana od dana prijave na natječaj te da nema u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt za stanovanje.
Korisnik koji ostvari pravo poticaja ima obaveze da u roku 2 godine prijavi prebivalište na na toj adresi gdje mora živjeti neprikidno daljnjih desetak godina. Ukoliko se radi o novogradnji korisnik je dužan u roku dvije godine ishoditi građevinsku dozvolu i započeti građenje koje mora završiti najkasnije za 6 godina.
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća predsjednik Zoran Radmanić na dnevni red stavio je dopune odluke da se uz kupnju i naslijeđivanje, u odluku doda i mogućnost darovanja nekretnine. Međutim takav prijedlog nije prošao jer većina vijećnika smatra da bio se darivanjem mogle pojaviti malverzacije. Natječaj raspisuje općinski načelnik.
A.Fuš
_______________________________________________________________

PREZENTACIJA REZULTATA GRANIČNIH PRIJELAZA HRVATSKA-MAĐARSKA
Na Muri samo jedan cestovni most Kotoriba-MurakereszturU utorak 10.ožujka je u maloj vijećnici Međimurske županije održana prezentacija rezultata projekata mađarskih konzultanata o mogućnostima razvoja graničnih prijelaza. Prezentaciju je provela tvrtka Agenda Consulting d.o.o. u duhu upotponjavanja procesa europske integracije Hrvatske, a u želji za produbljivanjem hrvatsko.mađarske gospodarske suradnje i unapređenja prometnih veza na zajedničkoj granici.

Studija,odnosno projekt, će biti završen do 1.travnja ove godine i on predviđa povezivanje ovih dviju država, uz 7 postojećih graničnih prijelazi na Muri i Dravi, s još 8 novih cestovnog karaktera. Kako stoji u projektu u Međimurskoj županiji se planira samo jedan prijelaz i to cestovni most  na relaciji Kotoriba-Murakeresztur koji bi prema objektivnim pokazateljima trebao biti izgrađen do 2020. godine, a bio bi financiran s visokim udjelom sredstava EU.


Što sada slijedi ? Nakon što studija bude gotova Hrvatska i Mađarska bi trebale potpisati međudržavni sporazum, a što je preduvjet daljnje realizacije projekta.


M. Grubić

_______________________________________________________________

KOTORIPSKI VJESNIK, INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE KOTORIBA
Alen Fuš v.d. urednika

99-ti broj općinskog informativnog glasila, koji izlazi uoči Uskrsa, Kotoripski vjesnik će kao v.d. urednika potpisati 42-godišnji Alen Fuš, njegov dugogodišnji suradnik i bivši urednik. Tako je odlučilo uredništvo glasila uz suglasnost općinskog načelnika Ljubomira Grgeca, a nakon što je njegova dosadašnja urednica Izabela Balog, dipl.polit., odstupila s te dužnosti.

Fuš je glasilo više nego uspješno uređivao od 2005.-2009. godine nakon što ga je smijenio sadašnji načelnik, a pretpostavljamo kako je osnovni razlog smjene bio taj što je 2009. Fuš bio njegov protukandidat na lokalnim izborima. Sada su se okolnosti promijenile pa nije bilo razloga da Grgec ne prihvati sugestiju uredništva
( Marijan Rusak, Dobriša Habuš, Mario Friščić, Mladen Grubić), a očekujemo da  od slijedećeg broja neće biti vršitelj dužnosti pogotovo jer će se trebati svojski potruditi da se uredi njegov jubilarni 100-ti broj, a u idućoj godini glasilo će slaviti 30-tu obljetnicu kontinuiranog izlaženja.

Alen Fuš  poznato je ime na međimurskoj informativnoj sceni. 12 godina je radio kao urednik i voditelj bivšeg Radija Međimurje Kotoriba, 13 godina je suradnik Međimurskih novina i posljednjih 6 godina  emedjimurje.h
r portala.
Gledajući njegove sposobnosti, a nadasve entuzijazam vjerujemo da će glasilo doživjeti i neke nužne novine, a na zadovoljstvo 1.300 čitatelja u kolikoj se nakladi tiska i obilazi sva kotoripska domaćinstva te domaćinstva onih Kotoripčana raseljenih diljem Hrvatske i svijeta.

Tekst i snimka: M. Grubić

FOTOGRAFIJA:
Ponovno urednik-
Alen Fuš

_______________________________________________________________


OPĆINA KOTORIBA
JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Kotoriba te NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnim prikupljanjem pisanih ponuda


Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, br. 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“, br, 15/14),  Općinsko vijeće Općine Kotoriba objavljuje

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Kotoriba


opširnije ...

Na temelju članka 14. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 11/10) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kotoriba o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju nekretnina KLASA: 943-01/15-01/01, URBROJ: 2109/9-15-1 od  3. ožujka 2015. godine, raspisuje se NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnim prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Kotoriba (dalje u tekstu: prodavatelj) i to:
a) k.č. br. 967 k.o. Kotoriba – KUĆA, DVOR, VOĆNJAK U MJESTU, površine 851 m2, upisana u z.k. ul. br. 2387
- početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 46.000,00 kuna.
b) k.č. br. 3762 k.o. Kotoriba – ŠUMA KENTIBA, površine 605 m2, upisana u z.k. ul. br. 927
- početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 1.300,00 kuna.
c) k.č. br. 4073 k.o. Kotoriba – ŠUMA PRI BRODU, površine 648 m2, upisana u z.k. ul. br. 927
- početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 1.400,00 kuna.
d) k.č. br. 5376 k.o. Kotoriba – ŠUMA POŠTOVICE, površine 838 m2, upisana u z.k. ul. br. 927
- početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 1.800,00 kuna.
e) k.č. br. 5481 k.o. Kotoriba – ORANICA BELIGOV BEREK, površine 8013 m2, upisana u z.k. ul. br. 927
- početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 30.100,00 kuna.

_______________________________________________________________


OTKRIVENA SPOMEN PLOČA NA ZGRADI JOŽE HORVATA U ZAGREBU
Da se ne zaboravi


Povodom 100. obljetnice rođenja  romanopisca, autora drama, publiciste i svjetskog moreplovca na zgradi na zagrebačkom Medveščaku u istoimenoj ulici na broju 54 otkrivena je spomen ploča ovom našem književnom i pomorskom velikanu. Ona će nas zauvijek podsjećati da je u toj zgradi živio zagrebački Kotoripčan od 1948. do 2012. godine kada se je ugasio njegov život  u 98 godini života.
M. Grubić

FOTOGRAFIJA:
Spomen ploča na zgradi gdje je 74 godine živio Joža Horvat

(foto: Đurđa Rodić)_______________________________________________________________


U PREDVEČERJE 100-te OBLJETNICE ROĐENJA JOŽE HORVATA U KOTORIPSKOM POŠTANSKOM UREDU PROMOVIRAN PRIGODNI ŽIG I OMOTNICE S LIKOM KNJIŽEVNIKA,SVJETSKOG PUTNIKA I MOREPLOVCA
Neka Jožino ime putuje……


U ponedjeljak 9.ožujka, dan prije 100-te obljetnice rođenja književnika, svjetskog putnika i moreplovca Jože Horvata, u  poštanskom uredu u Kotoribi je uz prigodan program na svečani način promoviran poštanski žig na kojem stoji: „100.OBLJETNICA ROĐENJA-JOŽA HORVAT-
40329 Kotoriba 10.3.2015“.Žig su izdale HP i on će se  koristi samo spomenutog nadnevka, a potom će ga pošta arhivirati. Uz to tiskano je stotinu omotnica od kojih je 50-tak OŠ-a adresirala na adrese pojedinaca i institucija širom domovine.
U omotnici se nalazi tiskan Jožin životopis s popisom mnogih priznanja i nagrada koje je za života dobio. I dok se na njenoj prednjoj strani nalaze njegove različite fotografije i fotografija s jednog od posjeta OŠ-i, na naličju se nalazi pismo supruzi Renati napisano 11.2 1996. u Varaždinskim Toplicama. Pismo je s ljubaznošću OŠ-i ustupila gospođa Renata. Omotnicu i žig je idejno osmislio i grafički oblikovao Zoran Cvetković, prof.Nositelj svečane promocije bila je kotoripska OŠ-a koja nosi ime ovog kotoripskog velikana, dok je domaćinstvo preuzeo poštanski ured s voditeljicom Silvijom Stojkov.
U prigodnom obraćanju nazočnima, među kojima su bili općinski načelnik Ljubomir Grgec i njegov zamjenik Roberto Ujlaki, ravnateljica OŠ-e Snježana Matoš, prof. je istaknula kako je ovo dostojanstveni trenutak u kojem  Kotoripčani odaju zahvalnost i počast ovom svjetskom velikanu čiji korijeni potječu iz ove sredine. U uredu je izveden prigodni kulturni program u kojem su značajke iz Jožina života pročitala učenica Klara Hodak, a Arijana Fuš je osvijetlila legendu o nastanku romana Waitapu. Čuli smo i učeničke radove o tome kako sadašnje generacije doživljavaju svojeg sumještanina. Čitali su ih: Tara Posavec, Magdalena Friščić, Dino Jakupak, Klara Žinić i Pavlo Dornik. Imali smo prigode čuti i dvije izvorne međimurske pjesame koje su zajednički izveli mladi tamburaši i učenice školske Vokalne skupine.
(Mladen Grubić)


nastavak vijesti...

RAZGLEDNICA KOTORIBE : život i običaji
fotografije: www.kotoriba.hr
Ovo su fotografije Kotoribe, vezane za Kotoribu i Međimurje.Javite nam se s komentarom ili pošaljite neku staru fotografiju koju ćemo vrlo rado objaviti.
Naša e-adresa je : kotoriba@kotoriba.hr
Back to content | Back to main menu