f

Odluka o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 22. sjednici održanoj 30. kolovoza 2016. godine, donijelo je

Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba