f

Obavijest o tretmanu komaraca na području Općine Kotoriba

Obavještavamo mještane Kotoribe da će se 30.08.2017. izvršiti tertman komaraca na području Općine Kotoriba u razdoblju od 18:15 do 20 sati.

Tretiranje će se provesti preparatom na bazi deltametrina Aqua-K-othrin (Bayer) u koncentraciji 1:9.

Koristit će se uređaji za hladno zamagljivanje mobilstar. 

Općina Kotoriba