f

Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Općina Kotoriba

Prikupljanje počinje od 7 sati.

CRNO

Termini sakupljanja komunalnog otpada

 (svaki 2. četvrtak)

 

ZELENO

Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla

(4. ponedjeljak u mjesecu)

 

SMEĐE

Termini sakupljanja biorazgradivog otpada

 (svaki 2. četvrtak)

CRVENO

Termini sakupljanja glomaznog otpada

 (4. četvrtak u mjesecu)

 

*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

www.pre-kom.hr

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI!

 

KALENDAR ODVOZA OTPADA