Godišnji financijski izvještaji

2018.

- Konsolidirani financijski Izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Bilješke uz Konsolidirani izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

Bilješke uz Konsolidirani izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.

Bilješke uz KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

Bilješke Uz KONSOLIDIRANU BILANCU sa stanjem 31. prosinca 2018. godine

 

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

- Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.

- Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

- Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

- Bilješke uz Račun prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

POPIS UGOVORENIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

 

2017.

- Konsolidirani financijski Izvještaji  za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31. prosinca 2017.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Bilješke uz Račun prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 

 

 

2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31. prosinca 2016.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Bilješke uz Račun prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica