Proračun

2019.

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. - 2021. GODINU

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2019. GODINU

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020-2021. GODINU

 

2018.

- 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA  

BILJEŠKE uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2018.

Izvršenje Plana razvojnih programa

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2018. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

PRORAČUN OPĆINE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019.-2020.GODINU

Plan razvojnih programa Općine Kotoriba  

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019-2020. GODINU 

UPUTA O NAČINU KOMUNIKACIJE IZMEĐU OPĆINE KOTORIBA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORACUNA ZA 2017. GODINU

- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2017.

- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 30.06.2017.

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. - 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

 

 

 

2016.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2016. GODINE

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

 

 

 

2015.

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016.- 2017. GODINU

 

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica