Petak, 15 Veljača 2019 08:30

Raspored misnih nakana do 24.2.2019.

18.02. Ponedjeljak
Bernardica
Nema svete mise

19.02. Utorak
Bonifacije
17:00 + IGREC MATIJA (god.) i JOSIP

20.02. Srijeda
Leon
17:00 + ZAHVALNA SVETA MISA NA ČAST B.D.MARIJE

21.02. Četvrtak
Petar
17:00 + ZVOŠEC IVAN (god.)

22.02. Petak
Katedra Sv. Petra apostola
17:00 + ŠPIRANEC PAVAO i ZLATA 

23.02. Subota
Polikarp
17:00 + VRANIĆ ROK i FRANCISKA, JAMAKOVIĆ VERA VADAS
+ FUŠ ĐURO, FRANCISKA, VINKO BRADAČ
+ NA JEDNU NAKANU 

24.02. Nedjelja
SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +FUŠ KATARINA i MARKO i obitelj FUŠ
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Srijeda, 06 Veljača 2019 15:03

Raspored misnih nakana do 17.02.2019.

11.02. Ponedjeljak 

Majka Božja Lurdska
17:00 + NA ČAST DUHU SVETOME

12.02. Utorak
Eulalija
Nema svete mise

13.02. Srijeda
Katarina Ricci
17:00 + BALOG NADICA (god.), suprug TOMISLAV, MARIJA BALOG (3. spr.) i LUKA

14.02. Četvrtak
Valentin
17:00 + MATOTEK MARIJA i ANTUN

15.02. Petak
Klaudije
17:00 + MARKAN IGNAC (god) 

16.02. Subota
Julijana
17:00 + ŠEBALJ JOSIP i MARIJA
+ TILOŠANEC ANĐELA (god.), STJEPAN i ZLATKO, NOVAK DRAGICA i IGNAC
Krštenje pod svetom misom
LUKAS KEŽMAN

17.02. Nedjelja
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +DOMINIĆ MARIJA i VINKO (god.)
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Četvrtak, 31 Siječanj 2019 09:10

Raspored misnih nakana do 10.02.2019.

04.02. Ponedjeljak
Andrija Corsini
Nema svete mise

05.02. Utorak
Agata
17:00 + HORVAT ĐURO (god.) i roditelji POGORELEC FRANJO i MATOTEK DRAGUTIN

06.02. Srijeda
Pavao Miki
17:00 + LUDAŠ ANASTAZIJA (god.)

07.02. Četvrtak
Maksim
17:00 + LEGIN BLAŽ i AMALIJA

08.02. Petak
Jeronim 17:00 + Zahvalna sveta misa jedne obitelji 

09.02. Subota
Skolastika
17:00 + LUDAŠ STJEPAN i ĐURO, JURIČAN JULIJANA I ADOLF
+ DOLENČIĆ ROZA i NIKOLA, FRIŠČIĆ MARTIN i KATARINA
+ RUŽA MARKAČ i roditelji, STJEPAN i EMILIJA

10.02. Nedjelja
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +SELIČANEC FRANJO (god.), VINKO i SLAVKO
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Stranica 1 od 27

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica