Četvrtak, 06 Srpanj 2017 17:49

Poslovne zone

Područje Općine Kotoriba zauzima površinu od 26,58 km2 i spada po veličini u srednje jedinice lokalne samouprave u Međimurju, te čini 3,6% sveukupne površine Međimurske županije. 

Na području Općine Kotoriba prema popisu stanovnika iz 2001. god. živi u jednom samostalnom naselju 3.333 stalnih stanovnika, tako da prosječna gustoća naseljenosti iznosi 125,4 st./km2, što je nešto manje od prosjeka županije (164,27 st/km2). 

Temeljem iskustava iz proteklog razdoblja prikupljenim objedinjavajućim aktivnostima Općine, polazišta planiranja razvoja i prostornog uređenja za unapređenje stanja u prostoru bila su: 
razvoj Općine Kotoriba usklađen je s razvojem okolnih gravitirajućih područja očuvanjem identiteta, 
očuvanje okoliša, prirodnih i povijesnih vrijednosti, krajobraza rijeke Mure temeljenog na biološkoj raznolikosti, 

uključivanje Općine u donošenju akata koji se odnose na problematiku prostornog planiranja i uređivanja prostora Županije. 

Građevinsko područje naselja Kotoriba se ure?đvalo uz sustavno dovršenje postojećih prostora u obliku zamjene, interpolacije i rekonstrukcije pojedinih objekata, u prvom redu uz postojeću infrastrukturu i prema iskazanom interesu, s ciljem povećanja kvalitete življenja i ostvarenjem što ravnomjernijeg razvoja. gradnju pojedinačnih objekata i uređivanje pojedinih prostora, glavna područja prostornog uređenja bila su: 
ravnomjerni i održivi razvoj naselja temeljen na detaljnijoj prostorno-planskoj dokumentaciji, 
uređivanje i izgradnja Poduzetničke zone JUG, 
dopunjavanje Poduzetni?če zone ISTOK, 

uređivanje kompleksa nove osnovne škole sa sportskom dvoranom. 

Građevinsko područje naselja Kotoriba se uređivalo uz sustavno dovršenje postojećih prostora u obliku zamjene, interpolacije i rekonstrukcije pojedinih objekata, u prvom redu uz postojeću infrastrukturu i prema iskazanom interesu, s ciljem povečanja kvalitete življenja i ostvarenjem što ravnomjernijeg razvoja. gradnju pojedinačnih objekata i uređivanje pojedinih prostora, glavna područja prostornog uređenja bila su: 
-
ravnomjerni i održivi razvoj naselja temeljen na detaljnijoj prostorno-planskoj dokumentaciji, 
ure
đivanje i izgradnja Poduzetničke zone JUG, 
dopunjavanje Poduzetni
čke zone ISTOK, 
ure
đivanje kompleksa nove osnovne škole sa sportskom dvoranom. 


PREGLED ZNA
ČAJNIJIH INVESTICIJA PO POJEDINAČNIM PODRUČJIMA

Gospodarstvo i poduzetništvo 
razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općina Kotoriba provodi mjerama i instrumentima usmjerenim na izgradnju poduzetničke infrastrukture, a država kroz dodjelu poticajnih financijskih sredstava. značajnijih realiziranih investicija u prethodnom četverogodišnjem razdoblju u ovoj oblasti valja spomenuti: 
izgradnju mlina Julija, 
izgradnja pogona stolarije, 
izgradnja otkupne stanice žitarica, 
dogradnja Muraplast - prerada plastike. 

Društvena djelatnost 

dovršena je izgradnja nove školske zgrade za jednosmjensku nastavu sa 17 odjeljenja za 330 učenika, 
izgrađena je trodjelna športska dvorana za potrebe škole i naselja Kotoribe, 
adapira se dom kulture u naselju, 
završeni su radovi na unutarnjem uređenju župne crkve, a u pripremi su radovi na uređenju i sanaciji crkvenog tornja, 
restauriran je Kuþni pil srušen u saobračajnoj nesreći. 

Prometna infrastruktura 

- Navožena je lokalna makadamska cesta prema Općini Goričan uz Murski nasip, te sanirane nerazvrstane ceste izvođenjem novog sloja asfalta u ulicama: 
Ulica P. Miškine i prilaz novoj školi, 
Ulica I. Svetomartinskog također i kao prilaz novoj školi, 
nastavak Sajmišne ulice do Ribičkog doma i Prerade šibe, 
-nastavak Ulice 3. travnja do Ulice A.Stepinca, 
spoj Ulica A. Stepinca i K.Tomislava( Katanščica), 
spoj Nove ulice i Ivana Gorana Kovačića, 
spoj Ulica kralja Petra Krešimira IV. i R. Boškovića, 
-ure?đne su pješačke staze u ulicama 3.travnja, I.Svetomartinskog, te u Ulici P.Miškina. 


Javne površine 

uređenje vanjskog okoliša oko crkve, 
uređenje zelenih površina. 

Opskrba vodom 

dovršena vodoopskrbna mreþa u poduzetničkoj zoni JUG. 

Opskrba elektri
čnom energijom 
izvedena je elektroopskrba mlina JULIA I MURAPLASTA. 

Opskrba plinom 

dovršena je plinska mreþa u Poduzetničkoj zoni JUG. 

Odvodnja otpadnih voda

-
 
mješovitog sistema kanalizacije u ulicama: 
A.Stepinca, 
P. Miškine, 
I.Svetomartinskog, 
Sajmišna Ulica. 

Izrađena je projektna dokumentacija za pročistač otpadnih voda za područje Općine Kotoriba - granično područje uz kanal Rakovnicu. 

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica