Civilna zaštita i zaštita od požara

 

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA OPĆINE KOTORIBA 2023.

A.1 podrucje odgovornosti

 

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE KOTORIBA 2023.

B.1 podrucje odgovornosti

B.2 prometni sustav

- B.3 infrastrukturni sustaviB.3 infrastrukturni sustavi

B.4 hidrantska mreza

B.5 plinska mreza

B.6 namjena povrsina

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Kotoriba

Odluka o donošenju plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Kotoriba 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Kotoriba

Odluka o izradi procjene rizika

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika 

Odluka načelnika o aktiviranju i stavljanju u stanje pripravnosti Stožera CZ i operativnih snaga Kotoriba

Poslovnik rada Stožera CZ Kotoriba

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Kotoriba 2020.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Kotoriba 2019.

Plan djelovanja Civilne zaštite Općine Kotoriba

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kotoriba

- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kotoriba

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kotoriba  

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Kotoriba u 2018. godini

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica