Javna nabava

 

Temeljem članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16) Općina Kotoriba ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) odnosno 

Na temelju  Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN 26/1112/12126/1248/1357/1598/19) poslovni subjekti koji ne mogu stupiti u poslovni odnos s Općinom Kotoriba, ne smiju biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu su:

 

DORS PROJEKT d.o.o., Projektiranje, trgovina i usluge, Kralja Petra Krešimira IV 30, 40329 Kotoriba, OIB: 07162991507 (4.6.2021.) 

ELKOS d.o.o. Sajmišna 17, Kotoriba, OIB:  60006344088  (4.6.2021.) 

ELKOS AUTOMATIKA d.o.o. Sajmišna 17, Kotoriba, OIB:  87744921289  (4.6.2021.) 

OPG SILADI R. Boškovića 70, Kotoriba, OIB:  26454921767  (4.6.2021.) 

ADRIA PROJEKT d.o.o. Glavna 218, Domašinec, OIB:  56076646749  (4.6.2021.)

EKO KOTOR d.o.o., Sajmišna 17, Kotoriba, OIB: 15641893226 (4.6.2021.)

EKO FRIS d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Kotoriba, OIB: 42389657270 (4.6.2021.) 

Popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Kotoriba u vlasništvu poslovnog subjekta   

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, rada i usluga

 

2023.

3. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2023.godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2023. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2023. godinu

Plan nabave Općine Kotoriba za 2023. godinu

 

 

2022.

Registar ugovora Općine Kotoriba za 2022. godinu

Plan Nabave OPĆINA KOTORIBA - 2022 - izvod iz EOJN

3. Izmjene plana nabave Općine Kotoriba za 2022.godinu

2. Izmjene plana nabave Općine Kotoriba za 2022.godinu

1. Izmjene plana nabave Općine Kotoriba za 2022. godinu

Plan nabave Općine Kotoriba za 2022. godinu

 

2021.

- REGISTAR UGOVORA 2021.

- 5. Izmjene Plana nabave Općine Kotoriba za 2021.godinu

4. Izmjene Plana nabave Općine Kotoriba za 2021.godinu

3. Izmjene Plana nabave Općine Kotoriba za 2021. godinu

- 2. Izmjene Plana nabave Općine Kotoriba za 2021. godinu

1. Izmjene Plana nabave Općine Kotoriba za 2021. godinu

Plan nabave Općine Kotoriba za 2021. godinu

 

2020.

- REGISTAR UGOVORA 2020.

VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

VI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

V. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

- III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

- II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

- I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

Plan nabave Općine Kotoriba za 2020. godinu

 

2019.

REGISTAR UGOVORA 2019.

VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2019. odinu

- V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

Plan nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

 

2018.

NMV-2/18 - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste, Duga ulica u Kotoribi

REGISTAR UGOVORA 2018.

- 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KOTORIBA ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KOTORIBA ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE KOTORIBA ZA 2018. GODINU

 

2017.

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA OPĆINE KOTORIBA U 2017. GODINI

2. Izmjene i dopune plana nabave Općine Kotoriba za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana nabave Općine Kotoriba za 2017. godinu 

Plan javne nabave Općine Kotoriba za 2017. godinu

 

2016.

- Tablica sklopljenih ugovora za 2016. godinu

Registar bagatelne nabave Općine Kotoriba za 2016. godinu

- III Izmjene i dopune plana nabave Općine Kotoriba za 2016. godinu

II Izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Kotoriba za 2016. godinu

Izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Kotoriba za 2016. godinu

Plan javne nabave Općine Kotoriba za 2016. godinu

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti koje provodi Općina Kotoriba kao naručitelj u 2016. godini

 

 

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica