Četvrtak, 05 Rujan 2019 13:37

PONOVLJENA JAVNA NABAVA

Općina Kotoriba u svojstvu Naručitelja, provodi postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji prometnice i oborinske odvodnje, PONOVLJENO,  Poduzetničke zone Jug u Kotoribi, u okviru projekta „ULAGANJA U OSNOVNU INFRASTRUKTURU PODUZETNIČKE ZONE JUG U KOTORIBI“ sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.,

Evidencijski broj nabave: NMV-3/19A

Kompletna dokumentacija javne nabave dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Otvaranje ponuda održat će se u petak, 25.10.2019. u 14:00 sati u prostorijama Općine Kotoriba

Stranica 1 od 3

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica