Proračun

 

SUDJELOVANJE MJEŠTANA U PLANIRANJU I DONOŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU 

E-SAVJETOVANJE PRORAČUN 2024.

E-SAVJETOVANJE ZA PRORAČUN 2023.

 

 

2023.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OPĆINE KOTORIBA NA DAN 30.06.2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

- 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023. GODINA  xls / pdf

OBRAZLOŽENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2023. GODINU

- PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. - 2025. GODINU  xls / pdf

- VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN 2023 pdf / doc

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINU

 

 

2022.

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU xls / pdf

- BILJEŠKE UZ GOD. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROR. 2022.

- 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2022. GODINU pdf / xls

OBRAZLOŽENJE UZ 2.  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2022. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORACUNA NA DAN 30.6.2022. GODINE

BILJEŠKE uz polugodišnji izvještaj 2022

- 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2022. GODINU  pdf / xls

- PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023.- 2024. GODINU  pdf / xls

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN 2022

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

 

 

2021.

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU xls / pdf

- Izvršenje plana razvojnih programa 2021. xls / pdf

- BILJEŠKE UZ GOD. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROR. 2021.

- 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2021. GODINU xls / pdf

- Izmjene i dopune plana razvojnih programa  xls / pdf

OBRAZLOŽENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2021. GODINU 

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2021.GODINE  pdf  /  xls

- Izvršenje Plana razvojnih programa 30.6.2021.  pdf  /  xls

- Bilješke uz polugodišnji izvještaj

- 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2021. GODINU xls / pdf

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021.

- Izmjene i dopune plana razvojnih programa xlspdf

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2021. GODINU

- PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022.-2023. GODINU   xls / pdf

- Plan razvojnih programa 2021  xls / pdf

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2021.

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022.-2023. GODINU

 

 

2020.

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORACUNA ZA 2020. GODINU xls / pdf

- Izvršenje plana razvojnih programa 2020. xls / pdf

BILJEŠKE UZ GOD. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROR. 2020.

- 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2020. GODINU xls / pdf

- Izmjene i dopune plana razvojnih programa  xls / pdf

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020.

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2020.GODINE

- Izvršenje Plana razvojnih programa 30.6.2020.

- Bilješke uz polugodišnji izvještaj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2020.godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2020. godinu

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2020. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2020. GODINU

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021.-2022. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2020..

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021.-2022. GODINU

 

2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

BILJEŠKE UZ GOD. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.

Izvršenje plana razvojnih programa 2019.

- 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Kotoriba za 2019. godinu 

- 2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORACUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE pdf / xls

- Izvršenje Plana razvojnih programa 30.6.2019.  pdf / xls

- Bilješke uz polugodišnji izvještaj

- 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Kotoriba za 2019. godinu pdf / xls

- Izmjene i dopune plana razvojnih programa pdf xls

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. - 2021. GODINU

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2019. GODINU

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020-2021. GODINU

 

2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu / xls

Bilješke uz godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

- Izvršenje plana razvojnih programa

- 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA  

BILJEŠKE uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2018.

Izvršenje Plana razvojnih programa

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2018. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

PRORAČUN OPĆINE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019.-2020.GODINU

Plan razvojnih programa Općine Kotoriba  

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019-2020. GODINU 

UPUTA O NAČINU KOMUNIKACIJE IZMEĐU OPĆINE KOTORIBA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORACUNA ZA 2017. GODINU

- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2017.

- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 30.06.2017.

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. - 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

 

 

 

2016.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2016. GODINE

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA ZA 2016. GODINU

 

 

 

2015.

PRORAČUN OPĆINE KOTORIBA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016.- 2017. GODINU

 

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica