Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Kotoriba pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/06, 9/12, 14/18). 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno 15. srpnja 2020. do 15. kolovoza 2020. 

U prilogu: 

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba
  3. Preslika Nacrta Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba
  4. Grafički prilog – važeći PPUO - kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije http://zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja/ppuo
Stranica 1 od 3

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica