Odluke Općinskog vijeća

Dokumenti sa sjednica Općinskog vijeća Općine Kotoriba objavljuju se u Službenom glasniku Međimurske županije: 

https://medjimurska-zupanija.hr/2015/04/21/sluzbeni-glasnik-2/

 

Temeljem članka 85. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kotoriba sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice ( primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća Općine Kotoriba podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kotoriba najmanje 48 sati prije održavanja iste.

 

Općinsko vijeće 2021. - 2025. 

2023.

Dokumenti sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 23. studenog 2023. godine

Dokumenti sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 31. kolovoza 2023. godine

Dokumenti sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 19. lipnja 2023. godine

Dokumenti sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 10. svibnja 2023. godine

Dokumenti sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 16. ožujka 2023. godine 

 

2022. 

Dokumenti sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 20. prosinca 2022. godine

Dokumenti sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 15. studenog 2022. godine

Dokumenti sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 2. rujna 2022. godine

Dokumenti sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 2. lipnja 2022. godine

Dokumenti sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 17. ožujka 2022. godine 

 

2021. 

Dokumenti sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 21. prosinca  2021. godine

Dokumenti sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 25. studenog  2021. godine

Dokumenti sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 31. kolovoza  2021. godine

Dokumenti sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 29. lipnja 2021. godine

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kotoriba 

 

2021.

Dokumenti sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 30. ožujka 2021.

Dokumenti sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 24. veljače 2021.

 

2020.

Dokumenti sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 22. prosinca 2020.

Dokumenti sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 30. studenog 2020.

Dokumenti sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 22. listopada  2020.

Dokumenti sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 3. rujna 2020.

Dokumenti sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 3. lipnja 2020.

Dokumenti sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba (IZVANREDNE SJEDNICE) održane 15. travnja 2020.

Dokumenti sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 25. veljače 2020.

 

2019.

Dokumenti sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 19. prosinca 2019.

Dokumenti sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 28. studenog 2019.

Dokumenti sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 15. listopada 2019.

Dokumenti sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 20. kolovoza 2019.

Dokumenti sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 21. svibnja 2019.

Dokumenti sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 12. ožujka 2019.

 

2018.

Dokumenti sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 14. prosinca 2018.

Dokumenti sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 26. studenog 2018.

Dokumenti sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 10. rujna 2018.

Dokumenti sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 23. kolovoza 2018.

Dokumenti sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 17. srpnja 2018.

Dokumenti sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 19. lipnja 2018.

Dokumenti sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 30. svibnja 2018.

 

2017.

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

- 2. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Kotoriba za 2017. godinu

2. IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2017. godinu

ODLUKU o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kotoriba

- Plan upravljanja imovinom Općine Kotoriba za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 4. sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine, donijelo je

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odluku o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba

Odluku izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju profesionalno

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu

Odluku o komunalnom redu na području Općine Kotoriba

Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kotoriba

Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća

- Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

Odluku o usvajanju PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KOTORIBA za razdoblje 2017. – 2022. godine

Odluku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KOTORIBA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018 godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Kotoriba za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Kotoriba za 2018. godinu

Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kotoriba u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018. godinu

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE KOTORIBA za 2018. godinu

  

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 3. sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine, donijelo je

Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu - LELA GRABANT

Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu - ljekarna

Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu - Snježane Permozer

Odluku o povjeravanju pogrebnih poslova i poslova održavanja groblja

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Poduzetničku zonu Jug

Odluku o izboru i imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kotoriba

Odluku o raspoređivanju sredstava u drugom polugodištu 2017. godine za redovito godišnje financiranje političkih stranka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kotoriba

 

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kotoriba

1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2017. godinu 

Plan razvojnih programa

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu

 

2016.

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 22. sjednici održanoj 30. kolovoza 2016. godine, donijelo je

- Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2015. godinu

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica