Četvrtak, 06 Srpanj 2017 16:53

Stara Osnovna škola

Stara kotoripska škola s kapelicom Stara kotoripska škola s kapelicom

Školstvo u Kotoribi ima dugu tradiciju , još u 18. st. orguljaš; Juraj Lehpamer koji je završio škole, te pored hrvatskog jezika govorio je njemački i latinski jezik, podučavao je djecu mada prave škole još; uvijek nije bilo.

Pravi počeci školstva u Kotoribi poèinju 1857. godine kada je osnovana Pučka škola u kojoj je jedan učitelj obuèavao 249 djece, no nastava se odvijala u privatnim kućama.

Tada se uvidjelo da se u jednom tako velikom mjestu moraju osigurati bar osnovni uvjeti za odvijanje nastave. 

Stara školska zgrada , prizemni dio , izgrađena je 1860. godine i prema starosti danas je najstarija školska zgrada u Međimurju.

Zbog stalnog povećanja broja djece 1893. godine dograđen je prvi kat školske zgrade, a 1912. dograđena je zgrada za učiteljski stan, gdje se do 2009. nalazila blagovaonica sa kuhinjom te uredski prostori.

Godine 1976. dograđivan je i sanitarni čvor koji je bio nedostatan za potrebe učenika, učitelja i ostalog osoblja.

Posebna zanimljivost je ta ,da je 1887. godine u Kotoribi osnovana, u sklopu pučke škole, jedna od prvih Voćarskih škola u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koja na žalost nije bila dugog vijeka. 

Tada se vjerovalo da je voćarstvo pogodna poljoprivredna grana koja bi mogla imati dobre perspektive u ovom kraju. Općinska voćarska škola, kako se zvala 1887. godine, radila je u sklopu seoske pučke škole, a đaci su sadili uglavnom jabuke, kruške, šljive, orahe i dudove.

Te godine voćarska škola u Kotoribi imala je 200 jednogodišnjih i 100 dvogodišnjih krušaka i 5000 dvogodišnjih dudova. Voćarskom školom je rukovodio Josip Štajnauer, učitelj prvog razreda pučke škole, čijim skorim odlaskom je prestala i raditi ova, za tadašnje prilike, zanimljiva i napredna škola. 

Na žalost, zbog stalnog opadanja broja stanovništva , opada i broj djece u školi. Godine 1950. u školi je bilo oko 600 učenika, da bi se ta brojka 1990. spustila na oko 400 učenika.

U 2005 školu je polazilo 320 učenika sa stalnom tendencijom porasta broja učenika: 
šk.godina 

Broj učenika 
1998/99.-326 
1999/00. - 323 
2000/01.- 324 
2001/02. - 331 
2002/03. - 347 
2003/04. - 364 

(podaci dobiveni od Ureda za opću upravu Čakovec za naselje Kotoriba) 

U školi je 2005. bio zaposlen 21 učitelj i gotovo sva nastava je stručno zastupljena , osim 11 sati zemljopisa. 
Nastavnim sredstvima škola je bila relativno dobro opremljena, jer se nabavljala prema mogućnostima svake godine , najviše uz pomoć Općine i donatora iz Kotoribe. 

Škola je raspolagala sa 2 TV i 1 videorekorder., pianino, muzička linija, 6 kazetofona , 2 grafoskopa, a od 2005/06  školske godine i informatičnom učionicom, koja je na žalost bila smještena u podrumskim prostorijama gdje je najvćæi problem vlaga i mali prostor. 

Iako je škola raspolagala sa dvije zgrade ( druga zgrada je u jako derutnom stanju i kao takva nije se mogla koristiti za nastavu osim jedne učionice, no najveći je problem bio što se se nalazila preko puta glavne školske zgrade pa su djeca morala prelaziti prometnu cestu ) za potrebe redovne nastave korisilo se osam klasičnih učionica. 

Iz toga je bilo vidljivo da škola nije imala ni jedan suvremeni kabinet za održavanje nastave , a za sva nastavna sredstva i pomagala koristiose prostor praktikuma površine 14,40 kvadratnih metara.

Prostor koji se koristio bio je nedostatan, 940 kvadratnih metara, pa su učenici morali prelaziti cestu do još jedne učionice u kojoj su veoma loši uvjeti rada bili veoma loši ( još uvijek su se koristile stare peći na ugljen i drva). 

Veliki je problem bio i nedostatak kuhinje i bagovaonice koji su privremeno bili smješteni u jedan razred ( bivši prostor dvorane za tjelesni odgoj), te zbornice koja je površine samo 14 kvadratnih metara i nije dostatna ni za jednu smjenu. 

Kao problem bila je i školska knjižnica koju škola nije imala pa je školska knjiznica bila smještena u prostorima Mjesne knjižnice. 

Kako škola imala 16 razredna odjela , za nastavu se koristilo osam klasičnih učionica bez ikakvih mogućnosti da budu kabineti za pojedine predmete, za normalno odvijanje nastave u suvremenim uvjetima, pogotovo za izbornu nastavu i izvannastavne aktivnosti ( kabineti , informatična učionica, knjižnica ) nedostajali su najmanje 3 specijalizirane učionice i drugi potrebni sadržaji kao što su: kabineti za nastavna pomagala, kuhinja , blagovaonica, zbornica, knjižnica, uredski prostori, sanitarni čvorovi, garderoba ( najviše zbog učestalih krađa odjeće i obuće od strane učenika Roma). 

Osim nedostatka učionica i ostalih prostorija škola takoðer nije imala športske dvorane jer kao dvoranu za tjelesnu i zdrastvenu kulturu koristila Društveni dom u vlasništvu Općine Kotoriba, koju osim škole koristila i sva ostala športska društva u Kotoribi, te se tu održavale i ostale proslave i svadbe. 

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica